№ 5 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2519-8254.2019.5

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

РОЗВИТОК АКСІОСФЕРИ МАГІСТРАНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
R. VINNYCHUK 13-19
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ» В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ PDF
S. SHEKHAVTSOVA, M. SHEKHAVTSOV 20-26
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ ВИДІВ ПРОСТОРОВОГО МИСТЕЦТВА PDF
O. KAIDANOVSKA 27-34
РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ PDF
L. NICHUHOVSKA 35-41
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО НОВАТОРСТВА СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
N. BILYK 42-49
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИМІРІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
O. ILCHENKO 50-60
STUDENTS’ CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AS A KEY COMPONENT IN FOREIGN LANGUAGE BLENDED LEARNING WITHING EUROPE PDF (English)
O. BYNDAS 61-67
ВИКОРИСТАННЯ ВОРКШОПІВ У ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ PDF
Ju. KULIMOVA 68-73
ПРОБЛЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
V. KONDEL 74-82
ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я PDF
S. NOVOPYSMENNYI, N. DMYTRENKO 83-90
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ PDF
I. BEREZA 91-96
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
M. BYRKA 97-101
СУЧАСНА ОСВІТА У ВИМІРАХ СВІТОВОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ PDF
Yu. VASYUK 102-108
ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ PDF
O. VOROBIOVA, L. SOLOVEI 109-114