«КОЛЕКТИВНИЙ ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Автор(и)

  • O. NIKOLENKO
  • M. KAPUSTIAN

Ключові слова:

колективний творчий портрет, літературознавчі компетентності, біографія, методика викладання зарубіжної літератури, учитель-філолог

Анотація

У статті виокремлено особливості «колективного творчого портрету» як жанру, який досліджується в аспекті «портрет–біографія–автопортрет–творче обличчя». Розглянуто мистецькі закони як єдність змісту твору та наратора; поєднання свободи й необхідності в контактах системи «літературний твір–читач; єдність читання, сприймання; читач –суб’єкт аналізу. З’ясовано поняття «творчий портрет», літературний портрет у літературно-художній критиці, мемуарно-біографічній літературі та мовознавстві. Доведено, що такий матеріал необхідно викладати крізь призму історичного, біографічного, естетичного, психологічного, типологічного, комплексно-системного наукових методів, що позитивно впливатиме на засвоєння особливостей, типів, структури колективного творчого портрету та сприятиме формуванню літературознавчих компетентностей філологів.

Посилання

Barakhov V. S. Iskusstvo literaturnogo portreta. – M.: Nauka, 1976. – 184 s. – (Seriya: Iz istorii mirovoy kultury).

Baranov V. I. Individualnost khudozhnika v zhanre tvorcheskogo portreta / V. I. Baranov, A. G. Bocharov, Yu. I. Surovtsev //Literaturno-khudozhestvennaya kritika. – M., 1988. – S. 170-178. Levitskiy L. Gde zhe predel subektivnosti? / L. Levitskiy // Voprosy literatury. – 1974. – № 4. – S. 101-145.

Lidii V. G. Lyudi i vstrechi; stranitsy poldnya / V. Lidii. – M. : Mosk. Rabochiy, 1980. – 288 s.

Zhuravleva V.G. Tvorcheskiy portret personalii kak professionalno znachimyy zhanr rechi uchitelya russkogo yazyka i literatury / I. V. Zhuravleva // Rechevye zhanry v pro-fessionalnoy ritorike: teoriya i praktika ispolzovaniya : sb. st. Ch. 1 / Otv. red. T.A. Nalimova, T. A. Fedoseeva. – Novokuznetsk : RIONGPI, 2002. – S. 77-92.

Guseva N. V. Kollektivnyy (gruppovoy) tvorcheskiy portret kak professionalnoe vyskazyvanie uchitelya-slovesnika: problema zhanra // Ritorika v modernizatsii obrazovaniya. Mater. dokladov uchas. Vosmoy mezhd. Nauch. Konf. po ritorike (2-4 fevralya 2004 g). – Moskva, 2004. – S. 68-70.

Lensu Ye. Ya. Khudozhestvennaya ideya i obraznyy mir literaturnogo proizvedeniya / Ye. Ya. Lensu. – Minsk, 1986. – 92 s.

Literaturnyj portret // Literaturoznavcha encyklopedija / Avtor-ukladach Jurij Kovaliv. – T. 1. – K.: Vydavnychyj centr «Akademija», 2007. – 573 s.

P'jatakova Gh. P. Vyvchennja bioghrafiji pysjmennyka zasobamy interaktyvnoji tekhnologhiji / Ghalyna P'jatakova // Materialy zvitnykh naukovykh konferencij kafedry pedaghoghiky. Ljviv: Vydavnychyj centr LNU imeni Ivana Franka, 2006. – Vyp. 5. – S. 27-32.

Bjelinsjka I. Perspektyvy porivnjaljnogho literaturoznavstva (koncept pryrody v poeziji V. Blejka ta F. Tjutcheva ) /1. D. Bjelinsjka // Slavistychni zapysky. – Ternopilj : PVNZ TEIPO «Castrum spinosum», 2008. – S. 13-18. – (Serija : Literaturoznavstvo. – Vyp. # 3(7)). Portret i bioghrafija. Ghranychna sutnistj zhanriv

M. Ju. Voronova. Portret i bioghrafija. Ghranychna sutnistj zhanriv. – elektronnyj resurs. – rezhym dostupu: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1350

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ