КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • R. VINNICHUK

Ключові слова:

культурологічна парадигма, особистість, аксіологія, професійний розвиток, фахівець гуманітарної галузі

Анотація

У статті на засадах культурологічної парадигми професійного розвитку особистості майбутнього фахівця гуманітарної галузі (вчителя, культуролога, релігієзнавця, філософа, ін.) з’ясовано місце і роль аксіологічного наукового підходу до формування загальнолюдських і професійно значущих цінностей студентів. Визначено, що в результаті професійної підготовки у вищому навчальному закладі майбутній фахівець має стати не лише реципієнтом культурних цінностей, а й дослідником культурно-освітніх процесів на основі системи відповідних культурологічних знань та умінь, зумовлених гуманістичними аксіологічними орієнтаціями, творцем аксіологічного середовища, поясненого завданнями і специфікою обраної професії.
Доведено, що аксіологічне усвідомлення важливості професійно значущих культурних процесів, провідних особистісних та соціальних цінностей, необхідних для майбутньої професійної діяльності фахівців гуманітарної галузі, сприятиме цілеспрямованому піднесенню їхньої фахової компетентності.

Посилання

Bex I. D. Osoby`stisno-oriyentovane vy`xovannya: Nauk.-metod. Posib. [Person-oriented education: Scientific and methodical manual] / I. D. Bex. – K. : IZMN, 1998. – 203 s.

Bigun V.Ye. Lyudy`na v pravi: aksiologichny`j pidxid [Man in law: an axiological approach] : avtoref. dy`s… kand. ped. nauk: 12.00.12 / V.Ye. Bigun ; Nacional`na yury`dy`chna akademiya vnutrishnix sprav Ukrayiny`. – Ky`yiv, 2004. – 20 s.

Y`saev Y`.F. Teory`ya y` prakty`ka formy`rovany`ya professy`onal`no-pedagogy`cheskoj kul`turы prepodavatelya vыsshej shkolы [Theory and practice of forming a professional-pedagogical culture of a teacher of higher education] / Y`.F. Y`saev. – M.: Belgorod: MPGU, BGPY`, 1993. – S. 68-74.

Nastenko L. G. Pedagogichni umovy` kul`turologichnoyi pidgotovky` majbutn`ogo vchy`telya [Pedagogical conditions of culturological preparation of the future teacher] [Elektronny`j resurs]/ Avtoref. dy`s… kand. ped. nauk. – Rezhy`m dostupu : http://www.psyh.kiev.ua/Pedagogichni umovy`.

Passov E. Y`. Kul`turosoobraznaya model` professy`onal`noj podgotovky` uchy`telya: fy`losofy`ya, soderzhany`e, realy`zacy`ya [Cultural-friendly model of teacher’s professional training: philosophy, content, implementation] / E. Y`. Passov // Inozemni movy`. – 2002. – # 4. – S. 3-18.

Roganova M. V. Vy`xovannya duxovnoyi kul`tury` u studentiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv v integrovany`x grupax navchannya: teoriya i prakty`ka [monografiya] [Upbringing of spiritual culture among students of higher educational institutions in integrated study groups: theory and practice] / M. V. Roganova. – Kramators`k, DITM MTU, 2010. – 454 s.

Filosofs`ky`j ency`klopedy`chny`j slovny`k / [za red. V. Shy`nkaruka] [Philosophical Encyclopedic Dictionary / [ed. V. Shynkaruk]. – K. : Abry`s, 2002. – 744 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ