КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • A. TSINA

Ключові слова:

особистість, розвиток, структурні концепції, компетентності, етапи, рівні професійної підготовки, учитель технологій

Анотація

У статті розглянуто шляхи створення освітніх систем, зорієнтованих на всебічний розвиток особистості. Обгрунтовано сприйняття існуючих теоретичних концепцій становлення особистості студента відповідністю спостережень за практикою професійної підготовки у вищих навчальних закладах, адекватність тим поясненням і прогнозам самої підготовки, що випливає із теоретичних концепцій мотивації, розвитку, вивчення і тлумачення криз та відхилень, зрілості, коригування відхилень тощо. Результатом особистісного саморозвитку майбутніх учителів визначено предметні, базові та ключові компетентності. Виявлено когнітивний, діяльнісний та особистісно зорієнтований етапи й відповідні рівні саморегуляції у професійному становленні майбутнього вчителя технологій. Зроблено висновок про можливість прогнозування явищ професійно-педагогічної дійсності на засадах особистісної спрямованості процесу професійної підготовки майбутніх учителів технологій.

Посилання

Zeer. Е. F. Modernyzatsyya professyonal'noho obrazovanyya : kompetentnostnыy podkhod [Modernization of professional education: competence approach] : [ucheb. Posob.] / Е. F. Zeer, A. M. Pavlova, Е. Е. Sіmanyuk. – M. : Moskovskyy psykholoho-sotsyal'nіy ynstytut, 2005. – 216 s.

Mytyaeva A. M. Soderzhanye mnohourovnevoho vыssheho obrazovanyya v uslovyyakh realyzatsyy kompetentnostnoy modely [The content of multi-level higher education in the context of the implementation of the competence model] / A. M. Mytyaeva // Pedahohyka. – 2008. – № 8. – S. 57-65.

Ponomarev A. S. Model' spetsyalysta kak ystochnyk vіbora y obosnovanyya soderzhanyya professyonal'noho obrazovanyya : tekst lektsyy [Model specialist as a source of choice and justification of the content of vocational education: the text of the lecture] / A. S. Ponomarev. – Kh. : NTU «KhPI», 2006. – 58 s.

Rybalka V. V. Teoriyi osobystosti u vitchyznyaniy psykholohiyi ta pedahohitsi [Theories of personality in domestic psychology and pedagogy] : [navchal'n. posib.] / V. V. Rybalka. – Odesa : Bakayev V. V., 2009. – 575 s.

Kh'ell L. Teoryy lychnosty [Theories of personality]. / L. Kh'ell, D. Zyhler. – SPb. : Pyter, 2007. – 607 s.

Tsyna A. Yu. Teoriya i metodyka osobystisno oriyentovanoyi profesiynoyi pidhotovky maybutn'oho vchytelya tekhnolohiy [Theory and methodology of personally oriented professional training of the future teacher of technologies] : avtoref. dys… dokt. ped. nauk : spets. 13.00.02 / A.Yu. Tsyna. – K., 2011. – 42 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ