TOLERANCE AS A VALUE COMPETENT OF POLYCULTURAL COMPETENT OF THE MODERN TEACHER OF HUMANITE

Автор(и)

  • I. KAPUSTYAN
  • S. YALANSKA

Ключові слова:

толерантність, розуміння, емпатія, цінність

Анотація

У статті йдеться про толерантність як складник ключових компетентностей учителя-словесника при підготовці до викладання в сучасній школі. Наведено практичні результати проведених семінарів та тренінгів, опитувань та анкетувань студентів. Виокремлено основні напрями та етапи формування толерантного ставлення до оточуючих, охарактеризовано поняття толерантність як у загальному розумінні (ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий чинник унаслідок зниження чутливості до його впливу), так і на індивідуальному рівні.
Толерантність як цінність розкривається автором через ставлення до способу життя інших, їхньої поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань, як умова стабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах.

Посилання

Averzaev I. I. O formirovanii tolerantnosti u uchashcheysya molodezhi / I. I. Averzaev // Vospitanie shkolnikov. – 2010. - № 7. – S.64- 66.

Bordovskaya N. V. Pedagogika : uchebnik dlya vuzov / N. V. Bordovskaya, A. A. Rean. – SPb. : Delta, 2000. – 678 s.

Burakov M. Ko vsem s uvazheniem. 16 noyabrya – Den tolerantnosti / M. Burakov // Uralskiy rabochiy. 2009. – 14 noyabrya. – S. 3.

Voynovskaya T. Uvazhenie k drugomu: Mozhet stoit potrenirovatsya? / T. Voynovskaya // Narodnoe obrazovanie. – 2009. - № 2 – S. 216- 217.

Gavrilova Ye. Problemy tolerantnosti i puti ikh resheniya v shkolnom prostranstve / Ye. Gavrilova // Sotsialnaya pedagogika.- 2010. - № 1 – S. 45- 49.

Dany`lova L. Rozvy`vaty` piznaval`nu akty`vnist` uchniv / L. Dany`lova // Ridna shkola. – 2002. – # 6. – S. 18–20.

Drob'yazko P. I. Tvorchi grupy` vchy`teliv / P. I. Drob'yazko // Pedagogika i psy`xologiya. – 1996. – # 1. – S. 150–154.

Kly`menko V. V. Mexanizm tvorchosti : chy`m jogo rozvy`vaty` / V. V. Kly`menko // Shkil`ny`j svit. – 2001. – # 25–28. – S. 3–94.

Kondratenko D.A. Pry`ncy`p tolerantnosti. Rozrobka vy`xovnogo zaxodu. [Elektronny`j resurs] / Osvita UA / D.A. Kondratenko. – Rezhy`m dostupu : http://osvita.ua/ school/lessons_summary`/outschool/12542 – Nazva z ekranu.

Maksy`menko S. D. Psy`xologiya uchinnya lyudy`ny` : genety`ko-modelyuyuchy`j pidxid : monografiya / S. D. Maksy`menko. – K. : Vy`davny`chy`j Dim «Slovo», 2013. – 592 s.

Morgun V. F. Tolerantnist` yak chy`nny`k moty`vaciyi spilkuvannya / V.F. Morgun /

Stanovlennnya i rozvy`tok osoby`stosti v umovax osvitn`ogo prostoru: teoriya i prakty`ka : materialy` Vseukr. nauk.-prakt. konf. (14-15 travnya 2015 r., m. Poltava). – Poltava : Drukars`ka majsternya, 2015. – 192 s.

Psy`xologiya : navch. posib. / O. V. Vy`noslavs`ka, O. A. Breusenko-Kuznyeczov, V. L. Zly`vkov ta in. ; za nauk. red. O. V. Vy`noslavs`koyi. – K. : Firma «INKOS», 2005. – 352 s.

Selevko G. K. Sovremennye obrazovatelnye tekhnologii : ucheb. posob. / G. K. Selevko. – M. : Nar. obrazovanie, 1998. – 256 s.

Skuljsjkyj R. P. Pidghotovka majbutnikh vchyteliv do pedaghoghichnoji tvorchosti / R. P. Skuljsjkyj. – K. : Vpik., 1992. – 135 s.

Tretjak T. M. Psykhologhichna ghotovnistj osobystosti do rozv'jazuvannja tvorchykh zadach / T. M. Tretjak // Obdarovana dytyna. – 2007. – # 7. – S. 46–49.

Ushynsjkyj K. D. Vybrani pedaghoghichni tvory : v 2 t. / K. D. Ushynsjkyj. – K. : Rad. shk., 1983. – T. 1. – 489 s.

Khaykin V. A. Aktivnost i deyatelnost / V. A. Khaykin // Mir psikhologii. – 2000. – № 4. – S. 248–252.

Kharlamov I. F. Pedagogika : [ucheb. posob. dlya un-tov i ped. in-tov] / I. F. Kharlamov. – 2-e izd.., pererab. i dop. – M. : Vyssh. shk., 1990. – 575 s.

Tolerantnistj [Elektronnyj resurs] / Vikipedija Viljna encyklopedija. – Rezhym dostupu : http://uk.wikipedia.org/wiki/Tolerantnistj – Nazva z ekranu.

Shho take tolerantnistj [Elektronnyj resurs] / Urjadovyj sajt dlja junykh ghromadjan. – Rezhym dostupu : http://children.kmu.gov.ua/school/1246.html – Nazva z ekranu.

Jalansjka S. P. Psykhologhija tvorchosti: navch. posib / S. P. Jalansjka. – Poltava : PNPU imeni V.Gh. Korolenka, – 2014. – 180 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ