САМОПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Л. Головач

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.14.300701

Ключові слова:

самопідготовка, майбутні кваліфіковані робітники, інноваційні технології навчання, професійна компетентність, освітній процес

Анотація

У статті розглянуто значення та методи проведення самопідготовки в освітньому процесі майбутніх кваліфікованих робітників, акцентуючи на важливості застосування інноваційних технологій навчання, розвитку особистісного мислення та здатності до інноваційного застосування знань у практичній діяльності. Проаналізовані сучасні підходи проведення самопідготовки в освітньому процесі закладів освіти, включаючи застосування активних та інтерактивних методів саморозвитку, залучення майбутніх кваліфікованих робітників до участі у самовдосконаленні професійних навичок. Підкреслено ключову роль втілення самопідготовки у освітній процес підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, наголошено на важливості цього аспекту для розвитку професійних компетентностей у інформаційно-технологічному середовищі. Визначено роль активних та інтерактивних методів навчання у залученні здобувачів до глибокого осмислення саморозвитку та практичного застосування знань в професійній діяльності. З’ясовано значення самопідготовки для розвитку професійних умінь та навичок, що обумовлює підготовку майбутніх кваліфікованих робітників до самостійної роботи. Наголошено на необхідності забезпечення доступу до сучасних ресурсів та підвищення кваліфікації майбутніх кваліфікованих робітників для ефективної реалізації самовдосконалення в освітньому процесі. Запропоновано комплексний підхід до реформування навчальних програм і методів навчання, що є вирішальним для формування висококваліфікованих майбутніх кваліфікованих робітників, готових до інноваційних технологій навчання. Така системна підготовка до саморозвитку сприятиме формуванню у майбутніх кваліфікованих робітників професійної компетенції із застосуванням інноваційних технологій. Зроблено висновок про необхідність проведення самопідготовки в освітньому процесі для забезпечення високого рівня підготовленості майбутніх кваліфікованих робітників, з огляду на динамічно змінювані вимоги сучасного освітнього середовища.

Посилання

Dychkivska, I. M. (2012). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]: pidruchnyk. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Diui Dzhon [John Dewey]. (2002). In Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary] (pp. 180-181). Kyiv [in Ukrainian].

Diakun, O., & Fedo, H. (2014). Formuvannia navchalno-piznavalnoi kompetentnosti uchniv PTNZ [Formation of educational and cognitive competence of vocational training students]. Profesiino-tekhnichna osvita [Vocational and technical education], 9, 62-66 [in Ukrainian].

Kharchuk, A. M. (2008). Atestatsiia kerivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv yak systemnyi analiz yikh diialnosti [Certification of managers of vocational and technical educational institutions as a systematic analysis of their activities]. In V. O. Savchuk (Ed.), Modernizatsiia profesiino-tekhnichnoi osvity Khmelnychchyny: problemy teorii ta praktyky [Modernization of vocational education in Khmelnytskyi: problems of theory and practice]: naukovyi zbirnyk (pp. 219-242). Kam’ianets-Podilskyi: Aksioma [in Ukrainian].

Nechipor, S. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv [A competent approach to the training of skilled workers]. Profesiino-tekhnichna osvita [Vocational and technical education], 4, 27-30 [in Ukrainian].

Nychkalo, N. H. (Comp.). (2004). Kontseptsiia rozvytku profesiino-tekhnichnoi (profesiinoi) osvity v Ukraini [Concept of development of professional and technical (professional) education in Ukraine]. Profesiino-tekhnichna osvita [Vocational and technical education], 3, 2-5 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia [On the approval of the Regulation on distance learning]: nakaz MON Ukrainy № 466 vid 25.04.2013. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini [On the approval of the Information Society Development Strategy in Ukraine]: rozporiadzhennia KM Ukrainy vid 15 travnia 2013 r. № 386-r. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 386-2013-%D1%80 [in Ukrainian].

Tuning, Educational Structures in Europe. Learning out comes. Competences. Methodology. 2001–2009. Retrieved from www. Relintdeusto /Tuning Project.

Typovi navchalni prohramy normatyvnykh dystsyplin tsyvilnoi bezpeky ta bezpeky zhyttiediialnosti [Typical educational programs of regulatory disciplines of civil safety and life safety]. (2011). Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy [in Ukrainian].

Yahupov, V. V. (2012). Kliuchovi kompetentnosti: poniattia, sutnist, zmist, kvalifikatsiia ta vymohy do vypusknykiv profesiino-tekhnichnoi osvity [Key competences: concepts, essence, content, qualifications and requirements for graduates of vocational education]. Naukovyi visnyk In-tu PTO NAPN Ukrainy [Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Training of the National Academy of Sciences of Ukraine], 4, 12-19 [in Ukrainian].

Yahupov, V. V. (2011). Metodolohichni osnovy rozuminnia ta obgruntuvannia poniat «kompetentnist» i «kompetentsiia» shchodo profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv [Methodological bases for understanding and substantiating the concepts of "competence" and "competence" in relation to the professional training of future specialists]. In Novi tekhnolohii navchannia [New learning technologies]: naukovo-metodychnyi zbirnyk (Is. 69, p. 1, pp. 23-29). Kyiv; Vinnytsia [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro profesiino-tekhnichnu osvitu» [Law of Ukraine "On Vocational and Technical Education"]. (2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR)], 32, 215. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ