ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА

Автор(и)

  • О. Ільченко

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.14.300228

Ключові слова:

майбутні фахівці військово-морських сил, професійна культура, військово-технічна культура, функції військово-технічної культури, принципи формування військово-технічної культури, критерії, показники та логічні рівні військово-технічної культури

Анотація

У статті вивчено психолого-педагогічну сутність, зміст та структуру військово-технічної культури фахівців військово-морських сил у сучасних ЗВО України; з’ясовано, що рівень розвитку військово-технічної культури фахівців військово-морських сил у сучасних ЗВО сьогодні не відповідає потребам та вимогам Збройних сил України. Встановлено, що в процесі професійної підготовки у військовому ЗВО інтерес перетворюється в цілеспрямоване прагнення оволодіти військово-професійною діяльністю, проте зацікавленість здобувачів у підвищенні військово-технічної грамотності носить нестійкий та несистемний характер. Доведено, що військово-технічна культура фахівців військово-морських сил – це вид професійної культури, який представляє собою інтегративну властивість особистості, що включає сукупність знань, вмінь, професійно важливих якостей та ціннісних орієнтацій, які забезпечують готовність майбутнього офіцера до здійснення військово-інженерної діяльності. Система формування військово-технічної культури фахівців військово-морських сил ґрунтується на загальних (свідомості та активності, сумісності реалізації системи з умовами військового ЗВО, зв’язку теорії та практики, диференціації та індивідуалізації) та специфічних (трансформації загальної інженерної культури в військово-технічну культуру курсантів, аксіологізації змістового наповнення системи, інновацій, міждисциплінарної інтеграції) принципах.

На основі вивчення комплексу літературних джерел встановлено, що військово-технічна культура розглядається вченими як особистісне утворення, як комплекс якостей особистості, як сума професійних інженерних знань, умінь і навичок та як засіб досягнення результату та саморозвитку здобувачів у навчальній діяльності. У процесі наукового пошуку виокремлено функції військово-технічної культури (спрямовуюча, трансляційна, змістова, розвиваюча, рефлексивно-оціночна); компоненти військово-технічної культури (ціннісно-мотиваційний, когнітивний та діяльнісно-комунікаційний) та логічні рівні їх сформованості (алгоритмічний, репродуктивний, реконструктивний та креативний).

Посилання

Andrushchenko, I. O. (2014). Zmist poniattia «tekhnichna kompetentnist maibutnoho fakhivtsia» v suchasnii pedahohichnii praktytsi [The content of the concept of "technical competence of the future specialist" in modern pedagogical practice]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzh. ped. un-tu im. P. Tychyny [Collection of scientific papers of the Uman state. ped. University named after P. Tychyny], 2, 15-22 [in Ukrainian].

Antonova, O. Ye., & Maslak, L. P. (2011). Kulturolohichna kompetentnist ofitsera radioinzhenernoi spetsialnosti yak skladova profesiinoi kompetentnosti [Cultural competence of a radio engineering officer as a component of professional competence]. In O. A. Dubaseniuk (Ed.), Profesiina pedahohichna osvita: kompetentnisnyi pidkhid [Professional pedagogical education: competence approach]: monohrafiia (pp. 150-165). Zhytomyr [in Ukrainian].

Bukhun, A. H. (2021). Sutnist i struktura tekhnolohichnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv [The essence and structure of technological competence of future officers]. Ukrainska profesiina osvita [Ukrainian professional education], 9/10, 218-226 [in Ukrainian].

Khomenko, P., & Denysenko, Ye. (2023). Humanitarno-pedahohichne modeliuvannia rozvytku profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv [Humanitarian and pedagogical modeling of the development of professional competence of future officers]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (211), 21-28 [in Ukrainian].

Ktitorov, M. O. (2022). Orhanizatsiino-metodychni aspekty formuvannia ta rozvytku profesiinykh kompetentnostei maibutnikh ofitseriv NHU v umovakh voiennoho stanu [Organizational and methodical aspects of the formation and development of professional competences of future officers of NSU in the conditions of martial law]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky [Scientific notes of the department of pedagogy], 51, 30-38 [in Ukrainian].

Lisnichenko, Yu. M. (2016). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [Formation of professional competence of future officers in the process of studying professional disciplines on the basis of the competence approach]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 7, 432-435 [in Ukrainian].

Neshchadym, M. I. (2003). Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka [Military education of Ukraine: history, theory, methodology, practice]: monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].

Petruk, V. A. (2006). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei u protsesi vyvchennia fundamentalnykh dystsyplin [Theoretical and methodological principles of the formation of professional competence of future specialists in technical specialties in the process of studying fundamental disciplines]: monohrafiia. Vinnytsia [in Ukrainian].

Sarafaniuk, E. I. (2005). Pedahohichni umovy pidvyshchennia yakosti zahalnoviiskovoi pidhotovky kursantiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv z vykorystanniam virtualnoho modeliuvannia [Pedagogical conditions for improving the quality of military training of cadets of higher military educational institutions using virtual simulation]. (Extended abstract of PhD diss.). Odesa [in Ukrainian].

Yahupov, V. V. (2000). Teoriia i metodyka viiskovoho navchannia [Theory and methodology of military training]: monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].

Yevsiukov, O. F. (2006). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u navchalnomu protsesi vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu [Pedagogical conditions for the formation of professional competence of future officers in the educational process of a higher military educational institution]. (PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Zavhorodnii, D. S. (2018). Doslidnytska kompetentnist maibutnikh ofitseriv viiskovo-morskykh syl: sutnist i struktura [Research competence of future naval officers: substance and structure]. Fizyko-matematychna osvita [Physical and mathematical education], 1 (15), 2, 98-101 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ