МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Т. Чернявський

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.14.300217

Ключові слова:

міждисциплінарний підхід, графічний дизайн, інформатична освіта, комп’ютерні технології, інноваційні методи навчання, інтеграція дисциплін, майбутні вчителі трудового навчання

Анотація

У статті розглянуто важливість ефективної інтеграції графічного дизайну в інформатичну освіту, наголошуючи на необхідності створення інтегративних навчальних програм. Акцентовано, що такий підхід вимагає врахування специфіки обох дисциплін і сприяє формуванню комплексного розуміння предмета, розвитку професійних компетенцій та підготовки фахівців, здатних задовольняти вимоги сучасного суспільства. У контексті стрімкого розвитку цифрових технологій підкреслено актуальність інтеграції графічного дизайну в інформатичну освіту. Розглянуто практичні аспекти такої інтеграції, включаючи використання інноваційних технічних інструментів, програм та методів навчання, спрямованих на підвищення якості освіти.

Особливу увагу приділено проєктно-орієнтованому навчанню, яке дозволяє студентам реалізувати практичні завдання, розвиваючи як графічні, так і інформатичні навички. Наведено приклади, як студенти можуть бути залучені до розробки веб-сайтів, мобільних додатків та мультимедійних проєктів, використовуючи знання з обох сфер. Також звернено увагу на важливість програмних засобів, таких як Adobe Photoshop, Illustrator для графічного дизайну та програмувальних мов і середовищ для веб-розробки, що дозволяють студентам здобути необхідні технічні навички для їхньої майбутньої кар’єри.

Особлива увага приділена ролі інтеграції у підготовці кваліфікованих вчителів, здатних ефективно працювати у високотехнологічному, інформаційно-орієнтованому суспільстві. Надано конкретні приклади курсів та проєктів, які демонструють реалізацію міждисциплінарного підходу в освіті, а також розроблено рекомендації для подальшого вдосконалення навчальних програм. Аналіз підкреслює потенціал та важливість інтегрованого викладання графічного дизайну та інформатики для підготовки майбутніх педагогів, спрямований на їх професійний розвиток і вдосконалення освітнього процесу загалом.

Посилання

Boichuk, V. M. (2015). Teoretychni i metodychni osnovy khudozhno-hrafichnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia tekhnolohii [Theoretical and methodical foundations of artistic and graphic training of the future technology teacher]: monohrafiia. Vinnytsia: FOP Rohalska [in Ukrainian].

Bronnikova, L. V. (2023). Informatsiine suspilstvo: prohnozy sotsialnykh transformatsii i realnosti [Information society: forecasts of social transformations and reality]. Visnyk NAU. Filosofiia. Kulturolohiia [Bulletin of NAU. Philosophy. Culturology], 1 (37), 25-28 [in Ukrainian].

Kucherak, I. V. (2020). Tsyfrovizatsiia ta yii vplyv na osvitnii prostir u konteksti formuvannia kliuchovykh kompetentnostei [Digitization and its impact on the educational space in the context of the formation of key competencies]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 22, 2, 91-94 [in Ukrainian].

Nahorna, N. O. (2023). Khudozhni neiromerezhi yak innovatsiinyi instrument u pedahohichnomu protsesi vchytelia tekhnolohii [Artistic neural networks as an innovative tool in the pedagogical process of a technology teacher]. In Informatsiini tekhnolohii v kulturi, mystetstvi, osviti, nautsi, ekonomitsi ta biznesi [Information technologies in culture, art, education, science, economy and business]: materialy VIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (P. 1, pp. 168-170). Kyiv: VTs KNUKiM [in Ukrainian].

Sysoieva, S. (2017). Mizhdystsyplinarni pedahohichni doslidzhennia v konteksti rozvytku osvitolohii [Interdisciplinary pedagogical research in the context of the development of educational science]. Osvitolohiia [Education], 6, 26-30 [in Ukrainian].

Tytarenko, V., & Cherniavskyi, T. (2023). Naukovo-metodychni aspekty vyvchennia hrafichnykh kultury ta dyzainu maibutnimy vchyteliamy tekhnolohichnoi osvity [Scientific and methodological aspects of studying graphic culture and design by future teachers of technological education]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti [Origins of pedagogical skills], 32, 228-232 [in Ukrainian].

Yashanov, S. M., & Yashanov, M. S. (2017). Teoretychni ta metodychni problemy zastosuvannia vilno rozpovsiudzhuvanoho prohramnoho zabezpechennia v informatychnii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia [Theoretical and methodological problems of using freely distributed software in computer training of future teachers]. In Osvitnii dyskurs [Educational discourse]: zbirnyk naukovykh prats (Is. 2, p. 1: Pedahohichni nauky, pp. 18-29). Kyiv: Hileia [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ