УПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО

Автор(и)

  • О. Титаренко

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.14.300213

Ключові слова:

науково-дослідницька діяльність, майбутні вчителі технологій, інтеграція, інноваційні методи навчання, критичне мислення, професійна компетентність, наукова свідомість, інформаційні ресурси

Анотація

У статті розглянуто значення та методи впровадження принципів науково-дослідницької діяльності в освітній процес майбутніх учителів технологій, акцентуючи на важливості формування наукової свідомості, розвитку критичного мислення та здатності до інноваційного застосування знань у практичній діяльності. Проаналізовано сучасні підходи до інтеграції наукових досліджень у освітній процес ЗВО, включаючи застосування активних та інтерактивних методів навчання, залучення студентів до участі у реальних дослідницьких проєктах, що сприяють розвитку науково-дослідницьких навичок.

Підкреслено ключову роль втілення науково-дослідницьких принципів у освітній процес підготовки майбутніх учителів технологій, наголошено на важливості цього аспекту для розвитку необхідних компетентностей у динамічному інформаційно-технологічному середовищі. Визначено роль активних та інтерактивних методів навчання у залученні здобувачів до глибокого осмислення наукових концепцій та практичного застосування знань. З’ясовано значення вибіркових дисциплін для розвитку науково-дослідницьких умінь та навичок, що обумовлює підготовку майбутніх учителів до самостійної дослідницької роботи. Подано огляд можливостей для здобувачів участі в реальних наукових проєктах та публікації їхніх робіт, що сприяє професійному зростанню та науковій кар’єрі. Наголошено на необхідності забезпечення доступу до сучасних ресурсів та підвищення кваліфікації викладачів для ефективної реалізації науково-дослідницької діяльності в освіті. Запропоновано комплексний підхід до реформування навчальних програм і методів навчання, що є вирішальним для формування висококваліфікованих учителів технологій, готових до інноваційної діяльності та наукових досліджень. Така системна підготовка до науково-дослідницької діяльності сприятиме формуванню у майбутніх фахівців готовності до інноваційної, творчої та критичної професійної діяльності.

Зроблено висновок про необхідність подальшого розвитку методик інтеграції науково-дослідницької діяльності в освітні процеси для забезпечення високого рівня підготовки майбутніх учителів технологій, з огляду на динамічно змінювані вимоги сучасного освітнього та технологічного середовища.

Посилання

Arkhypova, M. (2009). Doslidnytska kompetentnist maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [Research competence of future engineers-pedagogues]. In Profesiine stanovlennia osobystosti: problemy i perspektyvy [Professional development of personality: problems and prospects]: materialy V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 144-148). Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Bachiieva, L. O. (2010). Motyvatsiia doslidnytskoi diialnosti mahistriv inzhenerno-pedahohichnykh spetsialnostei [Motivation of research activity of masters of engineering and pedagogical specialties]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity: pedahohika i psykholohiia [Problems of modern pedagogical education: pedagogy and psychology]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_25_1/bahieva.pdf [in Ukrainian].

Holovan, M. S., & Yatsenko, V. V. (2012). Sutnist ta zmist poniattia «doslidnytska kompetentnist» [The essence and content of the concept of «research competence»]. In Teoriia ta metodyka navchannia fundamentalnykh dystsyplin u vyshchii shkoli [Theory and teaching methods of fundamental disciplines in higher education]: zbirnyk naukovykh prats (Is. 7, pp. 55-62). Kryvyi Rih: Vydavnychyi viddil NMetA [in Ukrainian].

Kniazian, M. O. (1998). Navchalno-doslidnytska diialnist studentiv yak zasib aktualizatsii profesiino znachushchykh znan (na bazi vyvchennia inozemnykh mov) [Educational and research activity of students as a means of updating professionally significant knowledge (on the basis of learning foreign languages)]. (Extended abstract of OhD diss.). Odesa [in Ukrainian].

Onipko, V. (2022). Profesiina kultura i kompetentnist maibutnikh ofitseriv: vzaiemozalezhnist ta providni skladnyky [Professional culture and competence of future officers: interdependence and leading components]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti [Origins of pedagogical skills], 29, 169-174 [in Ukrainian].

Sadovyi, M. I. (2015). Metodyka formuvannia eksperymentatorskoi kompetentnosti u maibutnikh uchyteliv tekhnolohii [Methodology of formation of experimental competence in future technology teachers]. Naukovi zapysky. Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity [Proceedings. Problems of the methodology of physical, mathematical and technological education], 8, 4, 3-10 [in Ukrainian].

Vernydub, R. (2012). Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti studentiv bakalavriv pedahohichnykh universytetiv [Formation of research competence of undergraduate students of pedagogical universities]. Ridna shkola [Native school], 6, 58-62 [in Ukrainian].

Vozzhina, N. V., & Sadovyi, M. I. (2015). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii v umovakh naukovo-tekhnichnoho prohresu [Formation of professional competence of future technology teachers in conditions of scientific and technological progress]. In Fizyka. Tekhnolohii. Navchannia [Physics. Technologies. Teaching]: zb. nauk. pr. stud. i molod. nauk (Is. 13, pp. 192-196). Kirovohrad [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ