ЗМІСТ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ (ТЕОРЕТИЧНОМУ) ЕТАПІ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • A. Fastivet

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289946

Ключові слова:

майбутній фахівець із фізичної терапії та ерготерапії, природничо-наукова підготовка, природничо-наукова компетентність, етапи формування компетентності

Анотація

У статті узагальнено нормативно-правове забезпечення природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії й ерготерапії в сучасному ЗВО. Здійснено структурний аналіз змісту природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії на початковому (теоретичному) етапі підготовки. Системне дослідження навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії дає змогу виявити їх значну кількість, наявність частих повторів однотипної інформації і ситуаційних завдань, тобто, постає завдання взаємоузгодження змістового складника підготовки, модернізації природничо-наукової підготовки й оптимізації на основі структурного аналізу. Наведено результати структурного аналізу змісту природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії на початковому (теоретичному) етапі підготовки. Проаналізовано професійно-орієнтований зміст природничо-наукових дисциплін («Біохімія», «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Вікова анатомія та фізіологія», «Фізіологія рухової активності», «Основи гігієни та екології», «Біомеханіка», «Загальна теорія здоров’я, діагностика і моніторинг стану здоров’я») та визначено їх спрямованість на формування складників природничо-наукової компетентності фахівця фізичної терапії та ерготерапії.

Організація природничо-наукової підготовки шляхом упровадження методики формування професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної терапії й ерготерапії  інтегрує практико-орієнтовані прийоми навчання й спрямована на реалізацію визначених педагогічних умов. Варто зазначити, що в процесі природничо-наукової підготовки визначені педагогічні умови реалізовуються на основі врахування особливостей функціонування цілісної інтеграційної системи та шляхом упровадження початкового (теоретичного), базового (практико-орієнтованого) і підсумкового (професійно-адаптативного) етапів підготовки.

Посилання

Donets, O. V. (2019). Fiziolohiia rukhovoi aktyvnosti [Physiology of motor activity]: robocha prohrama dlia studentiv osvitnoho stupenia «bakalavr» za haluzziu znan 22 «Okhorona zdorov’ia», spetsialnosti 227 «Fizychna terapiia, erhoterapiia». Poltava: PIB ZVO «MNTU imeni akademika Yuriia Buhaia» [in Ukrainian].

Khomenko, P. V., & Fastivets, A. V. (2019). Biomekhanika [Biomechanics]: robocha prohrama dlia studentiv osvitnoho stupenia «bakalavr» za haluzziu znan 22 «Okhorona zdorov’ia», spetsialnosti 227 «Fizychna terapiia, erhoterapiia». Poltava: PIB ZVO «MNTU imeni akademika Yuriia Buhaia» [in Ukrainian].

Mohyla, V. I. (2019). Osnovy hihiieny ta ekolohii [Basics of hygiene and ecology]: robocha prohrama dlia studentiv osvitnoho stupenia «bakalavr» za haluzziu znan 22 «Okhorona zdorov’ia», spetsialnosti 227 «Fizychna terapiia, erhoterapiia». Poltava: PIB ZVO «MNTU imeni akademika Yuriia Buhaia» [in Ukrainian].

Mohyla, V. I., & Fastivets, A. V. (2019). Zahalna teoriia zdorov’ia, diahnostyka i monitorynh stanu zdorov’ia [General theory of health, diagnostics and health monitoring]: robocha prohrama dlia studentiv osvitnoho stupenia «bakalavr» za haluzziu znan 22 «Okhorona zdorov’ia», spetsialnosti 227 «Fizychna terapiia, erhoterapiia». Poltava: PIB ZVO «MNTU imeni akademika Yuriia Buhaia» [in Ukrainian].

Parkhomenko, N. O. (2019). Anatomiia liudyny [Human anatomy]: robocha prohrama dlia studentiv osvitnoho stupenia «bakalavr» za haluzziu znan 22 «Okhorona zdorov’ia», spetsialnosti 227 «Fizychna terapiia, erhoterapiia». Poltava: PIB ZVO «MNTU imeni akademika Yuriia Buhaia» [in Ukrainian].

Parkhomenko, N. O. (2019). Fiziolohiia liudyny [Human physiology]: robocha prohrama dlia studentiv osvitnoho stupenia «bakalavr» za haluzziu znan 22 «Okhorona zdorov’ia», spetsialnosti 227 «Fizychna terapiia, erhoterapiia». Poltava: PIB ZVO «MNTU

imeni akademika Yuriia Buhaia» [in Ukrainian].

Parkhomenko, N. O., & Fastivets, A. V. (2019). Fiziolohiia rukhovoi aktyvnosti [Physiology of motor activity]: robocha prohrama dlia studentiv osvitnoho stupenia «bakalavr» za haluzziu znan 22 «Okhorona zdorov’ia», spetsialnosti 227 «Fizychna terapiia, erhoterapiia». Poltava: PIB ZVO «MNTU imeni akademika Yuriia Buhaia».

Parkhomenko, N. O. (2019). Biokhimiia [Biochemistry]: robocha prohrama dlia studentiv osvitnoho stupenia «bakalavr» za haluzziu znan 22 «Okhorona zdorov’ia», spetsialnosti 227 «Fizychna terapiia, erhoterapiia». Poltava: PIB ZVO «MNTU imeni akademika Yuriia Buhaia» [in Ukrainian].

Zaichko, N. V., Tertyshna, O. V., & Melnyk, A. V. (2013). Rol dystsypliny «Biolohichna ta bioorhanichna khimiia» u formuvanni svitohliadu maibutnikh likariv zahalnoi praktyky ta simeinoi medytsyny [The role of the discipline «Biological and bioorganic chemistry» in shaping the outlook of future general practitioners and family medicine doctors]. In Pidhotovka likariv za spetsialnistiu «Zahalna praktyka – simeina medytsyna» u vidpovidnosti do «naskriznoi prohramy», zatverdzhenoi Ministerstvom okhorony zdorov’ia Ukrainy [Training of doctors in the specialty «General practice – family medicine» in accordance with the «end-to-end program» approved by the Ministry of Health of Ukraine]: tezy dopovidei metodychnoi konferentsii (pp. 41-42). Vinnytsia [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ