ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • L. Hrytsenko
  • S. Liashenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289938

Ключові слова:

інноваційні підходи, ключові компетентності, трудове навчання, інноваційні методики, розвиток навичок, компетентнісний підхід

Анотація

Статтю присвячено дослідженню інноваційних підходів до формування ключових компетентностей учнів у контексті трудового навчання. Визначено важливість використання інноваційних методик і технологій у процесі навчання, зокрема тих, які базуються на активному залученні учнів, сприяють розвитку їх навичок, знань і вмінь, які є ключовими для успішної подальшої професійної кар'єри. Розглянута концепція компетентнісного підходу, що дозволяє формувати різноманітні компетенції учнів. Виокремлено типи компетентностей: загальнокультурна, громадянська, здоров'язберігаюча, соціальна компетентності, інформаційно-комунікаційна, проєктно-технологічна. Також приділяється увага інтерактивному навчанню, яке стимулює активну участь учнів у процесі навчання, сприяє розвитку їх творчого мислення та проблемного розв'язання. Підкреслено важливість використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі, оскільки вони дозволяють ефективно залучати учнів до активної діяльності, стимулюють самостійне навчання та сприяють розвитку цифрової грамотності.

Загалом у статті розглянуто інноваційні підходи до формування ключових компетентностей учнів у контексті трудового навчання, наголошуючи на важливості використання інноваційних методик, компетентнісного підходу, інтерактивного навчання та інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено, що застосування інноваційних підходів у трудовому навчанні є ключовим елементом для ефективного формування ключових компетентностей учнів, таких як знання, уміння, навички та розвинуті творчі здібності. Зазначено, що системне впровадження інноваційних підходів у трудовому навчанні гарантує плавний та послідовний розвиток навичок та компетентностей учнів, що робить процес навчання більш зрозумілим і привабливим для них. Обґрунтовано, що завдяки інноваційним підходам якість освіти значно покращується, допомагаючи учням готуватися до життя в сучасному інформаційному суспільстві, де вимоги до компетентностей постійно змінюються.

Посилання

Dmytrenko, K. A., Konovalova, M. V., Semyvolos, O. P., & Beketova, S. V. (2018). Zvychaini formy roboty – novyi pidkhid: rozvyvaiemo kliuchovi kompetentnosti [Usual forms of work – a new approach: developing key competencies]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Holovan, M. S. (2008). Kompetentsiia i kompetentnist: dosvid teorii, teoriia dosvidu [Competence and competence: theory experience, theory of experience]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education of Ukraine], 3, 23-30 [in Ukrainian].

Leshchuk, R. M. (2011). Vykorystannia videomaterialiv dlia yefektyvnosti vyvchennia teoretychnoho materialu [The use of video materials for the effectiveness of studying theoretical material]. Trudove navchannia v shkoli [Labor training at school], 11 (35), 7-10 [in Ukrainian].

Myronovych, Yu., & Pashko, L. (2006). Formuvannia kliuchovykh zhyttievykh kompetentnostei v aspekti tsinnisnykh oriientatsii studentskoi molodi [Formation of key life competencies in the aspect of value orientations of student youth]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna [Visnyk of the Lviv University. Series Pedagogics], 21(1), 42-47 [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2004). Teoriia i praktyka poslidovnoi realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v dosvidi zarubizhnykh krain [Theory and practice of consistent implementation of the competence approach in the experience of foreign countries]. In O. V. Ovcharuk (Ed.), Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: biblioteka z osvitnoi polityky [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives: library of educational policy] (pp. 16-25). Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2005). Kompetentnisnyi pidkhid – naivazhlyvishyi oriientyr rozvytku suchasnoi osvity [Competency approach is the most important guideline for the development of modern education]. Ridna shkola [Native school], 1, 65-69 [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Liudyna nepovtorna [A person is unique.]. In V. O. Sukhomlynskyi Vybrani tvory [Selected works] (Vol. 5, pp. 80-96). Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ