ВПЛИВ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ КАРТОГРАФІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ НА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • O. Fedii
  • L. Halushka
  • S. Hasanova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289937

Ключові слова:

географічна карта, топографічна карта, масштаб, азимут, компетентнісно орієнтовані завдання (КОЗ), КОЗ картографічного спрямування, заклад вищої освіти (ЗВО)

Анотація

У статті визначено, що географічна освіта, особливо на сучасному етапі розвитку суспільства, неможлива без теоретичних основ та практичних навичок у роботі з картографічними джерелами, їхнім аналізом та інтегрованим підходом у сферах застосування. Доведено, що компетентнісно орієнтовані завдання (КОЗ) з картографії та топографії забезпечують якісне навчання здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти. Запропоновано власну дефініцію КОЗ картографічного спрямування. Висвітлено проблему розробки КОЗ картографічного спрямування та здійснено аналіз їхнього стану при підготовці майбутніх вчителів географії. Розкрито особливості методики вирішення завдань з картографії та топографії для здобувачів вищої освіти. Створено схему переваг КОЗ картографічного спрямування над традиційними завданнями відповідно до їхніх етапів застосування: життєве спрямування; мотив, що спонукає до розв’язку; самостійність у прийнятті рішень; висока когнітивна складність. Конкретизовано позитивні риси результатів навчання з елементами КОЗ.

Розроблено КОЗ картографічного спрямування, які можуть застосовуватись під час опанування дисциплін «Картографія з основами топографії», «Методика навчання географії», «Методика навчання географії у старшій профільній школі» здобувачами вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (ПНПУ) та Азербайджанського державного педагогічного університету (АДПУ). Акцентовано увагу на важливості топографічної карти у воєнний період.

Посилання

Bednarz, S.W., Heffron, S., & Huynh, N.T. (Eds.). (2013). A road map for 21st century geography education: Geography education research (A report from the Geography Education Research Committee of the Road Map for 21st Century Geography Education Project). Washington, DC: Association of American Geographers.

Fasolia, A. (2014). Kompetentnisno zoriientovani zavdannia: novatsiia? Imitatsiia? [Competence-oriented tasks: innovation? Imitation?]. Ukrainska literatura v zahalnoosvitnii shkoli [Ukrainian literature in secondary schools], 5, 14-20. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_5_7 [in Ukrainian].

Fedii, O. A. (2019). Kartohrafiia z osnovamy topohrafii [Cartography with the basics of topography]. Poltava [in Ukrainian].

Khom’iuk, I. V., & Khom’iuk, V. V. (2017). Kompetentnostno-oriientovani zavdannia yak vazhlyvyi chynnyk formuvannia kohnityvnoi skladovoi matematychnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv [Competence-oriented tasks as an important factor in the formation of the cognitive component of mathematical competence of future engineers]. In O. S. Chashechnykova (Ed.), Aktualni pytannia pryrodnycho-matematychnoi osvity [Current issues of science and mathematics education] (№ 1(9), pp. 107-114). Sumy [in Ukrainian].

Khvorostina, Yu. V., & Stetsenko, K. M. (2018) Kompetentnisno oriientovani zavdannia z temy «Trykutnyky» [Competence-oriented tasks on the topic "Triangles"]. Fizyko-matematychna osvita [Physical and mathematical education], 2 (16), 136-140 [in Ukrainian].

Kravtsiv, S. S., Voitkiv, P. S., & Kobelka, M. V. (2020). Kartohrafiia [Cartography]. Lviv: LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].

Maliienko, Yu. (2019). Kompetentnisno oriientovani zavdannia u zmisti kursiv istorii v litsei: sut, struktura, klasyfikatsiia, znachennia [Competence-oriented tasks in the content of history courses at the lyceum: essence, structure, classification, meaning]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian Pedagogical Journal], 3, 111-118. Retrieved from https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-111-118 [in Ukrainian].

Sukhyi, P. O., Sendzik, Yu. I., & Bryk, S. D. (2023). Kartohrafiia [Cartography]: testovi zavdannia. Chernivtsi: Chernivets. nats. un-t im. Yu. Fedkovycha [in Ukrainian].

Vasyliuk, A., Dei, M., & Bazeliuk, V. (2019). Yakist vyshchoi osvity: teoriia i praktyka [Quality of higher education: theory and practice]. Kyiv; Nizhyn: PP Lysenko M. M [in Ukrainian].

Vishnikina, L. P., & Dibrova, I. O. (2015). Kompetentnisno-oriientovani zavdannia z heohrafii [Competency-oriented tasks in geography]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІІ (32), 63, 10-14 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ