ДО ПРОБЛЕМИ ЯКІСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТА ОСВІТНІХ СТРУКТУР У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • L. Kravchenko
  • L. Krupina
  • A. Bukhun

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289906

Ключові слова:

соціокультурні та освітні структури, період воєнного стану, менеджмент соціокультурної діяльності, менеджер закладу культури, освітній менеджмент, соціальна відповідальність

Анотація

У статті в руслі завдання підготовки фахівців з управління соціальними групами, спільнотами й суспільством загалом проведено аналіз проблеми якісного менеджменту соціокультурних та освітніх структур у період воєнного часу, зокрема, загострено аспект соціальної відповідальності менеджерів за результати власної діяльності.

З урахуванням Рекомендацій Європейського Парламенту і Ради Європи окреслено перелік компетентностей менеджерів соціокультурних та освітніх структур; визначено культурну, соціальну і громадянську компетентності як основу ефективної взаємодії менеджерів з різновіковими групами людей у процесі професійної діяльності. Основним завданням фахівців цієї групи виокремлено створення довготривалих відносин між соціальними спільнотами й суспільством в умовах воєнного стану в Україні, засноване на їхній готовності до оперативного пошуку нестандартних моделей організації соціально-культурного й освітнього середовища та інноваційних гуманітарно-педагогічних технологій.

У руслі вимог до менеджерів соціокультурних та освітніх інституцій виділено ознаки менеджменту ХХІ століття (цінності, норми, традиції, фірмовий стиль, імідж, організаційна культура, корпоративний командний дух); систематизовано вимоги до фахівців та з’ясовано кращі зразки світового досвіду реалізації соціокультурних і освітніх проєктів (англо-американська модель менеджменту – різноманітність і самодостатність соціокультурних комплексів, відомі ініціативи благодійних фондів, волонтерська практика; європейська модель – види навчання й стажування в кращих соціокультурних і освітніх інституціях, мультикультурна освіта менеджерів тощо).

Проведено висновок щодо зростання соціальної відповідальності менеджерів соціокультурних та освітніх структур у період воєнного стану в Україні.

Посилання

Bunkivska, O. V. (2009). Informatsiinyi prostir: sotsiokulturna sutnist, stan ta problemy funktsionuvannia v Ukraini [Information space: sociocultural essence, state and problems of functioning in Ukraine]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv: Kyivskyi nats. un-t kultury i mystetstv Ministerstva kultury i turyzmu Ukrainy [in Ukrainian].

Dmytrenko, H. A., Anufriieva, O. L., & Burlaienko, T. I. ta in. (2014). Liudynotsentrychna systema derzhavnoi systemy upravlinnia v Ukraini: utopiia chy shans [People-centered system of the state management system in Ukraine: utopia or chance]: monohrafiia. Kyiv: DKS-tsentr [in Ukrainian].

Kravchenko, L. M. (2006). Neperervna pedahohichna pidhotovka menedzhera osvity [Continuous pedagogical training of the education manager]: monohrafiia. Poltava: Tekhservis [in Ukrainian].

Kravchenko, L., Bilyk, N., Onipko, V., Plachynda, T., & Zavitrenko, A. (2021). Professional Mobility of the Manager of a Secondary Education Institution as the Basis of His or Her Self-Development. Revista romaneasca pentru educatie multidimensional, 13, 1, 417-430. DOI: 10.18662/rrem/13.1/379.

Lokshyn, V. S. (2013). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti menedzheriv sotsiokulturnoi sfery v konteksti modernizatsii vyshchoi osvity [Formation of professional competence of managers of the socio-cultural sphere in the context of modernization of higher education]: monohrafiia. Kyiv: IVO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Liubarets, V. (2018). Profesiina pidhotovka maibutnikh menedzheriv sotsiokulturnoi diialnosti v zarubizhnykh krainakh [Professional training of future managers of socio-cultural activities in foreign countries]. The theory and methods of educational management, 1 (21). Retrieved from http://umo.edu.ua/images/content/

nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v1_2018/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%92.%D0%92..pdf [in Ukrainian].

Petrova, I. V. (2005). Dozvillia v zarubizhnykh krainakh [Leisure in foreign countries]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia [About core competencies for lifelong learning]: rekomendatsiia 2006/962/YeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (YeS) vid 18 hrudnia 2006 roku. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/

laws/show/994_975[in Ukrainian].

Terentieva, N. O. (2016). Prosvitnytska diialnist hromadskykh orhanizatsii Ukrainy (na prykladi MAKBEZ) [About core competencies for lifelong learning]. In V. V. Kuzmenko (Ed.), Pedahohichnyi almanakh [Pedagogical almanac]: zbirnyk naukovykh prats (Is. 32, pp. 217-222). Kherson: KVNZ «Khersonska akademiia neperervnoi osvity» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА