СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • O. Kornosenko
  • O. Danysko
  • A. Bukhun

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2022.12.278999

Ключові слова:

військові фахівці, майбутні офіцери, військово-професійна підготовка, педагогічні технології, науково-дослідницька компетентність, проєктна діяльність, технології військової проєктної діяльності

Анотація

Статтю присвячено аналізові наукових основ побудови і застосування педагогічних технологій проєктної діяльності у процесі підготовки майбутніх військових фахівців – офіцерів тактичного й оперативно-тактичного рівнів. Виокремлено на основі наукових позицій провідних українських учених та матеріалів із досвіду роботи закладів вищої освіти сучасні педагогічні технології проєктної діяльності військових фахівців (офіцерів тактичного й оперативно-тактичного рівнів) як основу формування їхньої науково-дослідницької компетентності. З’ясовано, що проєктна діяльність розвиває значущі для військового фахівця якості особистості – креативне мислення, самостійність, наполегливість, відповідальність, гуманність, що є особливо актуальними в складних обставинах воєнних дій на території країни; педагогічна технологія проєктної діяльності створює для здобувачів вищої військової освіти перспективу вибору власної позиції та ролі в системі відносин у проєктній групі, дозволяє зробити вибір індивідуальних засобів науково-дослідницької роботи над кожним проєктом – від окремого рішення до складних і масштабних військових моделей та програм.

З’ясовано значення реалізації принципу єдності теорії і практики фахової підготовки у процесі організації проєктної діяльності майбутніх офіцерів; проведено висновки щодо того, що ефективність спланованої, обґрунтованої, усвідомленої та алгоритмізованої проєктної діяльності майбутніх військових фахівців можливо підвищити з використанням засобів педагогічних технологій: соціальної взаємодії (інтеракція, взаємопідтримка, допомога під час роботи над проєктним завданням); дослідницьких (вибір ефективної методології дослідження, генерування ідеї); організаційно-управлінських (планування, проєктування та розподіл обов’язків, управлінське рішення, організація спільної діяльності); комунікативних (обговорення публічних виступів, формулювання власної точки зору, підготовка висновків, відстоювання власної думки, використання сучасних видів наочності, представлення і захист результатів власних досліджень); рефлексивних (самооцінка і взаємооцінка результатів і рішень, самоаналіз продуктів тощо).

Посилання

Dovmantovych, N. H. (2017). Proiektna diialnist yak zasib formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti [Project activity as a means of forming self-educational competence]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Pedagogy. Social Work, 1, 92-95 [in Ukrainian].

Hontarenko, I. S. (2016). Formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv humanitarnykh dystsyplin zasobamy internet-resursiv [Formation of project competence of future teachers of humanitarian disciplines by means of Internet resources]. (PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Izbash, S. S. (2006). Mistse tvorchykh proiektiv v strukturi bezperervnoi pedahohichnoi praktyky studentiv [The place of creative projects in the structure of continuous pedagogical practice of students]. In Aktualni problemy pidhotovky pedahohichnykh kadriv do tvorchoi profesiinoi diialnosti [Actual problems of training teaching staff for creative professional activity]: Proceedings of the Scientific Conference (pp. 56-58). Melitopol: MDPU [in Ukrainian].

Kosovych, O. (2011). Proektna diialnist yak odna z form innovatsiinykh metodychnykh tekhnolohii navchannia [Project activity as one of the forms of innovative methodical learning technologies]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Pedagogy. Social Work, 22, 76-78

[in Ukrainian].

Kovalchuk, V. I. (2015). Rezultaty doslidzhennia shchodo rozvytku proiektnoi kompetentnosti uchniv zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu zasobamy interaktyvnoho navchannia [The results of the study on the development of project competence of students of a comprehensive educational institution by means of interactive learning]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(25.49), 29-34 [in Ukrainian].

Luk’ianova, L. B. (2009). Tekhnolohiia orhanizatsii proiektnoi diialnosti [Technology of project activity organization]. Image of the Modern Pedagogue,10, 16-21 [in Ukrainian].

Nazarenko, N. S. (2015). Rol proiektnoi diialnosti u formuvanni profesiinoi kompetentnosti maibutnikh perekladachiv [The role of project activities in the formation of professional competence of future translators]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Pedagogical sciences, 2, 165-174 [in Ukrainian].

Polat, E. S. (2011). Metod proektov [Project method]. Retrieved from https://docs.google.com/document/d/13xOCJ50yaEkIzYq2kuRf3nbzVDewud6fcIkMzFqyrq4/edit?pli=1 [in Russian].

Yashchuk, S. M. (2004). Orhanizatsiia proiektno-tekhnolohichnoi diialnosti uchniv osnovnoi shkoly na urokakh trudovoho navchannia [Organization of project-technological activities of elementary school students in labor training lessons]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Yermakov, I. H. (2008). Proiektna diialnist [Project activity]. In V. H. Kremen (Ed.), Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education] (pp. 717-718). Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ