ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • V. Onipko
  • S. Bilash
  • V. Bilash
  • O. Bilanov

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2022.12.278997

Ключові слова:

професійна підготовка, галузь охорони здоров’я, здобувачі вищої освіти, деонтологічна культура, науково-дослідницька діяльність, позааудиторні форми науково-дослідницької діяльності

Анотація

У статті з урахуванням деонтологічних аспектів освітнього процесу здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я розглянуто особливості організації та зразки науково-дослідницької діяльності здобувачів Полтавського державного медичного університету; обґрунтовано доцільність використання позааудиторних форм наукової роботи на прикладі функціонування студентського наукового товариства як необхідного складника процесу формування професійної компетентності майбутніх лікарів до саморозвитку й самореалізації. Систематизовано основні засади медичної деонтології, яка враховує три види норм: моральні як об’єкт вивчення професійної етики; деонтологічні, що передаються усно й проявляються в спілкуванні, стосунках; юридичні, які дозволяють сформувати професійну компетентність здобувачів вищої медичної освіти на підставі логічного права медиків на професійну гідність і честь та містять нормативні принципи поведінки лікаря.

Визначено незаперечні принципи науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців у галузі охорони здоров’я: деонтологічна орієнтація пізнання, об’єктивність наукової позиції, що забезпечує загальнолюдську значущість висновків науки; відповідальність молодих науковців, які займаються розробками математичних моделей захворювань і визначають спільно з лікарем методи лікування; врахування загального й індивідуального в творчості наукового колективу; неможливість протиставляти техніку й технічний прогрес лікарському мисленню, досвідові, особистісним якостям.

Проведено висновки стосовно того, що найважливішою деонтологічною якістю майбутнього лікаря-дослідника є сукупність належних моральних норм, обумовлених професійною діяльністю, дбайливе ставлення до хворого та високий професіоналізм, прагнення постійно підвищувати власну професійну кваліфікацію та наукову грамотність; що медична деонтологія в процесі науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я виражається в науково-етичному потенціалі, в потребі самовдосконалення в умовах подальшої професійної діяльності. У перспективах дослідження – перегляд деонтологічних аспектів науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я з метою комплексного підходу до інтеграції науково-практичної медицини та професійної деонтології.

Посилання

Ashcheulova, T. V., & Ambrosova, T. M., & Herasymchuk, N. M. (2021). Deontolohiia v medytsyni [Deontology in medicine] (Vol. 1). Kharkiv: KhNMU [in Ukrainian].

Bilchenko, O. S. (2005). Vrachebnaia etika i meditcinskaia deontologiia [Medical ethics and medical deontology]. Kharkov [in Russian].

Grando, A. A. (1988). Vrachebnaia etika i meditcinskaia deontologiia [Medical ethics and medical deontology]. Kiev: Vysshaia shkola [in Russian].

Hnatyshyna, L. L., Falfushynska, H. I., & Ivanets, L. M. (2017). Osoblyvosti orhanizatsii naukovoi roboty studentiv-pershokursnykiv medychnoho profiliu na prykladi roboty studentskoho naukovoho hurtka [Peculiarities of the organization of scientific work of first-year medical students on the example of the work of a student scientific circle]. Medical education, 2, 107-110 [in Ukrainian].

Kaminska, I. P. (2015). Analiz medychnoi etyky ta deontolohichnoi kultury v psykholohichnii nautsi [Analysis of medical ethics and deontological culture in psychological science]. Humanitarium, 35(III.15), 88-97 [in Ukrainian].

Khliestova, S. S. (2011). Formuvannia deontolohichnoi kultury studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv u protsesi sotsialno-vykhovnoi roboty [Formation of deontological culture of students of higher educational institutions in the process of social and educational work]. (PhD diss.). Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova, Kyiv [in Ukrainian].

Kolisnyk-Humeniuk, Yu. I. (2013). Formuvannia profesiino-etychnoi kultury maibutnikh fakhivtsiv u protsesi humanitarnoi pidhotovky v medychnykh koledzha [Formation of professional and ethical culture of future specialists in the process of humanitarian training in medical colleges]. Lviv: Krai [in Ukrainian].

Moroz, V. M., Huminskyi, Yu. Y., & Fomina, L. V. (Eds.). (2015). Problemy ta perspektyvy vyshchoi medychnoi shkoly u rozrobtsi ta realizatsii Natsionalnoi stratehii pobudovy novoi systemy okhorony zdorov’ia v Ukraini na period 2015–2025 rr. [Problems and prospects of the higher medical school in the development and implementation of the National Strategy for the construction of a new health care system in Ukraine for the period 2015–2025.] (2015), Proceedings of the International Scientific Conference. Vinnytsia. Retrieved from http://www.vnmu.edu.ua/downloads/news/tezy.pdf [in Ukrainian].

Pohorila, I. O., & Romanenko, O. V. (2011). Rol naukovo-doslidnytskoi roboty studentiv u fakhovomu stanovlenni spetsialistiv [The role of students’ research work in the professional formation of specialists]. Bulletin of Postgraduate Education, 3, 119-123 [in Ukrainian].

Shafranska, T. Yu. (2016). Osnovni definitsii deontolohichnoi kultury maibutnikh farmatsevtiv [Basic definitions of deontological culture of future pharmacists]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal, 1(84), 129-134 [in Ukrainian].

Shafranska, T. Yu. (2018). Formuvannia deontolohichnoi kultury maibutnikh farmatsevtiv u protsesi vyvchennia profesiino-oriientovanykh dystsyplin [Formation of deontological culture of future pharmacists in the process of studying professionally oriented disciplines]. (PhD diss.). Zaporizhskyi natsionalnyi universytet, Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Shepliakova, I. O. (2020). Formuvannia tsinnisnoho komponentu deontolohichnoi kultury maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv u protsesi profesiinoi pidhotovky v zakladi vyshchoi osvity [Formation of the value component of the deontological culture of future social workers in the process of professional training in a higher education institution.]. In M. P. Vasylieva (Ed.), Suchasni realii ta perspektyvy sotsialnoho vykhovannia osobystosti v riznykh sotsialnykh instytutsiiakh [Modern realities and prospects of social education of personality in various social institutions]: Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 26-28). Kharkiv: KhNPU imeni H. S. Skovorody [in Ukrainian].

Vasylieva, M. P. (2004). Teoretychni osnovy deontolohichnoi pidhotovky pedahoha [Theoretical foundations of deontological teacher training]. (Extended abstract of PhD diss.). Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytett imeni H. S. Skovorody, Kharkiv [in Ukrainian].

Yevtushenko, Yu. O. (2017). Formuvannia deontolohichnoi kultury maibutnikh likariv u navchalno-vykhovnomu protsesi medychnoho VNZ [Formation of deontological culture of future doctors in the educational process of a medical university]. (PhD diss.). Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Starobilsk [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ