ДИСЦИПЛІНА «СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУЛЬТУРОЛОГА

Автор(и)

  • V. Dmytrenko
  • V. Dmytrenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2022.12.278996

Ключові слова:

вища освіта, професійна підготовка, бакалавр культурології, проєкт, соціокультурне проєктування

Анотація

У статті проаналізовано місце та роль дисципліни «Соціокультурне проєктування» у системі професійної підготовки культуролога. Встановлено, що такий чи подібний за назвою курс присутній в освітніх програмах більшості закладів вищої освіти, які готують культурологів; автори переконані, що фахівці з різних навчальних закладів розглядають його як важливу складову професійного формування бакалавра-культуролога. З’ясовано, що сучасний ринок праці потребує проєктно-орієнтованого фахівця, саме тому розробники стандарту вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія перебачили в його структурі ті компетентності, що є основою професійної культури майбутніх культурологів.

Аналіз освітнього контенту низки ЗВО дозволив авторам виокремити завдання, характерні для предмету «Соціокультурне проєктування». До таких віднесено: з’ясування теоретичних і методологічних засад соціокультурного проєктування; аналіз соціокультурної обстановки як передумови проєктного процесу; вивчення різних типів проєктування та оволодіння його практичними (технологічними) навичками. Дослідження змістового наповнення дисципліни показало, що теми, представлені в програмах, поділено на теоретичний та практичний блоки/модулі; зазвичай погодинна перевага надається практичному модулю або ж їх співвідношення рівне. Такий підхід відповідає цілям навчання, заявленим у стандарті вищої освіти, і свідчить, що викладання дисципліни зорієнтоване, передовсім, на формування прикладних умінь. З’ясовано, що набір тем відповідає сучасному стану наукової розробленості проблематики соціокультурного проєктування та методичним підходам до її викладання. Констатовано принципову схожість тематики у програмах різних ЗВО.

Проведено висновок стосовно того, що успішність професійної діяльності культуролога значною мірою залежить від рівня опанування ним технологіями компетентного аналізу конкретної соціокультурної ситуації та навичками розробки й реалізації проєктів і програм, що здатні суттєво покращити існуючу ситуацію в галузі.

Встановлено, що окрім здатності генерувати проєкти, дисципліна «Соціокультурне проєктування» розвиває й інші компетентності, необхідні культурологу; зокрема, під час її вивчення у здобувачів вищої освіти формуються навички презентації продуктів власної професійної діяльності, аналітичні вміння, здатність добирати належну аргументацію, використовуючи актуальні та релевантні джерела тощо.

Посилання

Cherniavska, O. V. (2020). Pidhotovka fakhivtsiv z kulturno-prosvitnytskoi roboty v serednikh spetsialnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy (50-ti – kinets 80-tykh rokiv XX st.) [Training of specialists in cultural and educational work in secondary special educational institutions of Ukraine (50s – late 80s of the 20th century)]. Image of the Modern Pedagogue, 1(190), 61-64 [in Ukrainian].

Dovha, L. (2000). «Kultura vseosiazhna» – kultura ne osiahnuta [«Culture is comprehensive» –culture is not comprehended]. Ukrainskyi humanitarnyi ohliad [Ukrainian humanitarian review], 3, 131-161 [in Ukrainian].

Drahomyretska, N. M. (2007). Upravlinnia sotsialnymy ta kulturnymy proektamy: navchalnyi posibnyk dlia slukhachiv spetsialnosti «derzhavne upravlinnia» spetsializatsii «upravlinnia v sferi kultury» ta «sotsialna i humanitarna polityka» [Management of social and cultural projects: a study guide for students of the «public administration» specialty, «management in the sphere of culture» and «social and humanitarian policy» specializations]. Odesa: Inform [in Ukrainian].

Dzhons, Dzh. K. (1986). Metody proektirovaniia [Design methods]. Moskva: Mir [in Russian].

Hrypych, S. N., & Hrab, O. V. (2009). Informatsiino-osvitnia diialnist naukovoi biblioteky RDHU u protsesi pidhotovky fakhivtsiv kulturolohichnoi sfery [Informational and educational activities of the scientific library of RDSU in the process of training specialists in the field of cultural studies]. Aktualni pytannia kulturolohii [Current issues of cultural studies], 8(1), 49-53 [in Ukrainian].

Hurova, I. (2017). Problemy profesiinoho stanovlennia kulturoloha [Problems of the professional formation of a culturologist]. Scientific herald of the Institute of Vocational Education and training of the NAES of Ukraine, 13, 145-151[in Ukrainian].

Ivanovska, N. V., Shulhina, V. D., & Yakovlev, O. V. (2018). Sotsiokulturne proektuvannia v mystetstvi: teoriia ta praktyka [Sociocultural design in art: theory and practice]. Kyiv: Natsionalna akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [in Ukrainian].

Kalyta, T. V., & Zariazhko, T. V. (2019). Zastosuvannia proektnoi diialnosti u sferi kultury [Application of project activities in the field of culture]. Culture of Ukraine, 64, 138-149 [in Ukrainian].

Kravchenko, L. M., & Stepanenko, M. I. (2014). Kulturolohichna osvita v Poltavskomu pedahohichnomu: teoretychni zasady i dosvid [Cultural education in Poltava pedagogical school: theoretical principles and experience]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 10, 3/7 [in Ukrainian].

Kravchenko, L., & Karapuzova, N. (2009). Kulturolohichna osvita na zlami epokh: teoretychni y praktychni aspekty (pro stvorennia Poltavskoi rehionalnoi kulturolohichnoi shkoly) [Cultural education at the turn of the century: theoretical and practical aspects (about the creation of the Poltava regional cultural school)]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 5, 3/6 [in Ukrainian].

Kravchenko, O. V. (2019). Kontraversiinist akademichnoi traiektorii kulturolohii v Ukraini [Contraversiveness of the academic trajectory of cultural studies in Ukraine].

In Yu. S. Sabadash (Ed.), Suchasna kulturolohiia: aktualizatsiia teoretyko-praktychnykh vymiriv [Modern cultural studies: actualization of theoretical and practical dimensions] (pp. 30-64). Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].

Kyrylova, O. (2011). Ukrainska kulturolohiia u skhidno-zakhidnykh kontekstakh [Ukrainian cultural studies in Eastern-Western contexts]. Krytyka, 7/8(165/166), 29-35 [in Ukrainian].

Kysliuk, K. V. (2010). Kulturolohichna osvita v Ukraini: suchasnyi stan, problemy i perspektyvy [Cultural education in Ukraine: current state, problems and prospects]. In V. H. Vytkalov (Ed.), Ukrainian Culture: the Past, Modern, Ways of Development (Vol. 16(2), pp. 174-180). Rivne: RDHU [in Ukrainian].

Lytvynenko, A. (2022). Informatsiini tekhnolohii u profesiinii diialnosti kulturoloha [Information technologies in the professional activity of a culturologist]. Topical issues of the humanities: an intercollegiate collection of researchers working with young people with Drohobych workers at Ivan Franko University, 51, 580-585 [in Ukrainian].

Malanchuk-Rybak, O. (2016). Kulturolohiia i mystetstvoznavstvo: naukovi statusy ta vzaiemovplyvy [Cultural studies and art studies: scientific statuses and mutual influences]. Bulletin of the Lviv National Academy of Arts. Culturology, 29, 58-70 [in Ukrainian].

Petrova, I. V. (2007). Designing in the social and cultural sphere [Designing in the social and cultural sphere]. Kyiv: KNUKIM publishing house [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity Ukrainy za spetsialnistiu 034 «Kulturolohiia» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity [On the approval of the standard of higher education of Ukraine in specialty 034 «Cultural Studies» for the first (bachelor’s) level of higher education]. № 801. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/034-Kulturolohiya-bakalavr.28.07-1.pdf [in Ukrainian].

Sylabus «Sotsiokulturne proektuvannia» [Syllabus «Socio-cultural design»]. (2020). Rivnenskyi derzhavnyi humanitarnyi universytet. Khudozhno-pedahohichnyi fakultet. Kafedra kulturolohii ta muzeieznavstva [Rivne State Humanities University. Art and Pedagogical Faculty. Department of Cultural Studies and Museum Studies]. Retrieved from https://www.rshu.edu.ua/images/vibir_disc/vibir_disc_2019_2020_bak_kktm_10.pdf [in Ukrainian].

Sylabus «Sotsiokulturne proektuvannia» [Syllabus «Socio-cultural design»]. (2020). Skhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky. Fakultet kultury i mystetstv. Kafedra kulturolohii [Eastern Ukrainian National University named after Lesya Ukrainka. Faculty of Culture and Arts. Department of cultural studies]. Retrieved from https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03-2020.pdf [in Ukrainian].

Sylabus osvitnoho komponenta «Osnovy sotsiokulturnoho proiektuvannia» [Syllabus of the educational component «Fundamentals of socio-cultural design»]. (2022). Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni V. H. Korolenka. Fakultet tekhnolohii ta dyzainu. Kafedra kulturolohii [Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko. Faculty of Technology and Design. Department of cultural studies]. Retrieved from http://pnpu.edu.ua/fakultet-tehnologij-ta-dizajnu [in Ukrainian].

Yakovlev, O. V. (2016). Zmist sotsiokulturnoho proektuvannia v informatsiinu dobu: dosvid Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [The content of socio-cultural planning in the information age: the experience of the National Academy of Culture and Arts Managers]. Culture of Ukraine, 52, 201-211 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ