ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • I. Dychkivska
  • I. Uliukaeva

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263614

Ключові слова:

професійна підготовка, майбутні вихователі, заклад дошкільної освіти, інноваційні тенденції, зарубіжні системи освіти

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійної діяльності у зарубіжних системах освіти. Схарактеризовано інноваційні тенденції вищої педагогічної освіти зарубіжних країн: максимальна наступність, перспективність і спадкоємність освітніх програм різних ступенів, їх взаємна інтеграція, що гарантує продовження освіти. При аналізі систем підготовки майбутніх педагогів у різних країнах виокремлено інноваційний аспект підготовки педагогів дошкільної освіти. Підготовку майбутніх педагогів розглянуто через широке використання інноваційних методів: дискусій, евристичних бесід, відео-презентацій, електронних курсів, тренінгів, «мозкових штурмів», «акваріумів», синектики, дидактичних ігор тощо. Результати аналізу інноваційних технологій, що використовуються у підготовці фахівців дошкільної освіти зарубіжних країн, дозволяють стверджувати про уніфікованість їх основних критеріїв: концептуальність, системність, керованість, ефективність та відтворюваність. Підкреслено, що в аспекті інтеграції в європейський освітній простір підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти за кордоном набуває рис генералізації та універсалізації навчального знання, диверсифікації навчальних програм, інтеграції дисциплінарних курсів, стандартизації та уніфікації змісту освіти, оцінки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти тощо. З огляду на ці принципові положення, пропоновано проєктувати процеси розвитку педагогічної освіти в Україні, зберігаючи зорганізаційні форми і моделі, що склалися історично, враховуючи при цьому європейські та світові тенденції. Висновки, зроблені щодо тенденцій організації підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти у країнах світу, дозволять орієнтуватися на ті її аспекти, які можна визначити інноваційними для сучасної вітчизняної системи підготовки вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО).

Посилання

Buchberger, F. (1994). Teacher Education in Europe diversity verses uniformity. Maurice Galton, Bob Moon (eds.) Handbook of Teacher Training in Europe, 14-50. London: David Fulton Publishers.

Dychkivska, I. M. (2015). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]. (3 nd ed.). Kyiv: Akademvydav. [In Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2017). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh zakladiv do innovatsiinoi pedahohichnoi diialnosti [Preparing future preschool teachers for innovative pedagogical activity]. Rivne: O. Zen. [In Ukrainian].

Fourth Periodical Report of Finland on the Application of the European Charter for Regional or Minority Languages. Retrieved from http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/

Report/PeriodicalReports/FinlandPR4_en.pdf.

Klim-Klimaszewska, A. (2000). Innovacje pedagogiczne [Pedagogical innovations]. Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne, nr 2, Wydawnictwo AP. [In Poland].

Melnyk, N. I. (2017). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky doshkilnykh pedahohiv u krainakh Zakhidnoi Yevropy [Theoretical and methodical bases of preschool teachers’ training in the countries of Western Europe] (Extended abstract of PhD dissertation). Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman. [In Ukrainian].

Oliynyk, M. I. (2016). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv doshkil’noyi osvity v krayinakh Skhidnoyi Yevropy [Theoretical and methodical bases of future preschool specialist training in countries of Eastern Europe]. (Extended abstract of PhD dissertation), Ternopil. [In Ukrainian].

Pearce, J. (1994). Cases in Strategic Management. Pearce J., Robinson R. B. Jr. Burr Ridge, Illinois. Boston, Massachusetts, Sidney, Australia.

PH-Heidelberg. Study: Studying at Heidelberg University of Education. Retrieved from http:// www.phheidelberg.de /en/ study-with-us.html.

Sassilotto-Vasylenko, M. (2007) Problemy profesiynoho rozvytku molodykh uchyteliv: dosvid Frantsiyi i Kanady [Problems of young teacher specialist development: French and Canadian experience]. Postgraduate education in Ukraine [Pislyadyplomna osvita v Ukrayini], 2, 61-64. [In Ukrainian].

Synenko, S. (2001) Problemy pislyadyplomnoyi osvity vchyteliv u krayinakh Zakhidnoyi Yevropy [Teachers postgraduate education problems in the countries of Western Europe]. In Pedahohichni innovatsiyi: ideyi, realiyi, perspektyvy Pedagogical innovations: ideas, realities, perspectives (Vol. 4, pp. 78-79). Kyiv: Lohos. [In Ukrainian].

Vandenbroeck, M. (2010). The social and political construction of early childhood education. M. Vandenbroeck, F. Coussee, L. Bradt. British Journal of Educational Studies, 58 (2), 139-153.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ