ЛЕКЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ

Автор(и)

  • N. Sholoyko
  • L. Kopantseva

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289948

Ключові слова:

професійна підготовка, лекція, майбутні магістри фармації, організаційно-управлінська культура, «Менеджмент і маркетинг у фармації»

Анотація

У статті охарактеризовано лекцію як засіб забезпечення якості процесу формування організаційно-педагогічної культури майбутніх магістрів фармації у процесі фахової підготовки.

Лекцію розглянуто як стрункий систематичний і системний виклад певної наукової проблеми або її частки; з’ясовано, що методично лекція має відповідати основним вимогам: бути на сучасному рівні розвитку науки, мати закінчений характер (висвітлення певної теми), бути внутрішньо переконливою (аргументація), викликати інтерес у здобувачів до науки, містити добре продумані ілюстративні приклади, спрямовувати самостійну роботу, бути доступною і зрозумілою.

Запропоновано алгоритм визначення видів лекцій для тематичного плану з дисципліни «Менеджмент і маркетинг у фармації». Визначено, що академічні лекції є кількох типів: вступна лекція, тематична, з курсу конкретної навчальної дисципліни, підсумкова (заключна) лекція; види лекцій, розповсюджені в практиці вищої фармацевтичної освіти – лекція-бесіда або діалог з аудиторією, пропозиція до колективного дослідження («мозкова атака»), лекція-дискусія, лекція з розбором конкретних ситуацій, лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку, лекція-консультація, проблемна лекція тощо.

Перспективи подальших досліджень окресленої проблеми визначено в адаптуванні ідей, положень і технологічних методичних механізмів проведення лекцій якісного аспекту формування організаційно-управлінської культури майбутніх фармацевтів у процесі фахової підготовки у вітчизняних закладах вищої освіти, які готують майбутніх магістрів для галузі фармації.

Посилання

Aleksiuk, A. M. (1998). Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia [Pedagogy of higher education of Ukraine. History. Theory]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Chernykh, V. P. (2009). Rozrobka standartiv farmatsevtychnoi diialnosti. Fokus na dopomohu patsiientovi: posibnyk Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorovia ta Mizhnarodnoi farmatsevtychnoi federatsii (red. 2006 r.) [Development of pharmaceutical activity standards. Focus on patient care: a guide from the World Health Organization and the International Pharmaceutical Federation (2006 ed.)]. Apteka [Pharmacy], 21 (692). Retrieved from http://www.apteka.ua/ article/8663 [in Ukrainian].

Kaidalova, L. H. (2010). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv farmatsevtychnoho profiliu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Professional training of future pharmaceutical specialists in higher educational institutions]: monohrafiia. Kharkiv: NFaU [in Ukrainian].

Karavan, Yu. V., Sanytska, A. O., & Tashak, M. S. (2012). Netradytsiini formy lektsii u vyshchii shkoli [Non-traditional forms of lectures in higher education]. In Innovatsiinyi potentsial ukrainskoi nauky XXI storichchia [Innovative potential of Ukrainian science of the 21st century] (pp. 11-19). Zaporizhzhia: PHA [in Ukrainian].

Kuzminskyi, A. I. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of high school]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Nemchenko, S. H., Holik, O. B., & Lebid, O. V. (2014). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of high school]. Donetsk: LANDON-XXI [in Ukrainian].

Oliinyk, N. A., & Spiridonova, L. M. (2020). Netradytsiini formy lektsii yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti navchannia studentiv u vyshchykh ahrarnykh zakladakh osvty [Non-traditional forms of lectures as a means of increasing the effectiveness of student education in higher agricultural educational institutions]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools], 69, 3, 65-68 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku farmatsevtychnoho sektora haluzi okhorony zdorovia Ukrainy na 2011–2020 roky [On the approval of the Concept of development of the pharmaceutical sector of the health care industry of Ukraine for 2011-2020]: nakaz MOZ Ukrainy vid 13.09.2010 r. № 769. Retrieved from http://www.apteka.ua/ article/57908 [in Ukrainian].

Sholoiko, N. V. (2015). Rol lektsii u navchalnomu protsesi dystsypliny «Orhanizatsiia ta ekonomika farmatsii» u systemi novitnikh tsilei vyshchoi farmatsevtychnoi osvity» [The role of the lecture in the educational process of the discipline "Organization and Economy of Pharmacy" in the system of the latest goals of higher pharmaceutical education"]. Medychna osvita [Medical education], 4, 64-67 [in Ukrainian].

Vitvytska, S. S. (2006). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly [Basics of higher school pedagogy]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ