ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПРИ СТВОРЕННІ СКЕТЧІВ ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • L. Khomenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289947

Ключові слова:

графічна компетентність, цифровізація, інновації в освіті, креативне мислення, графічна грамотність, інформаційні технології, діти та цифрова культура, сучасна освіта, інформаційне суспільство, педагогічні інновації

Анотація

Дослідження присвячено аналізу процесу формування графічної компетентності учнів основної школи в контексті сучасних трансформацій, зумовлених процесом цифровізації освіти. Стаття розглядає важливість формування графічної компетентності створення скетчів графічного матеріалу в умовах наростаючої ролі цифрових технологій в освітньому процесі. В статті проведено аналіз наукових досліджень, спрямованих на розуміння графічної компетентності та її роль у сучасному освітньому процесі.

Авторкою проаналізовано різні підходи до визначення поняття «компетентність» та розкрив основні складники графічної компетентності. Показано, що ця компетентність включає в себе не лише технічні вміння створення графічних матеріалів, але і креативність, спроможність аналізувати та візуалізувати інформацію, а також вміння працювати з різноманітними інструментами та ресурсами, що відкриваються завдяки цифровій трансформації освіти.

Досліджено вплив цифровізації на креативний потенціал учнів та їхню здатність до втілення ідей у графічний матеріал. Пропонується комплексний підхід до освітнього процесу, що враховує традиційні методи та сучасні інформаційні технології. Ввисвітлено переваги, пов’язані з ефективністю педагогічних підходів і методів, спрямованих на розвиток графічної компетентності. Зокрема, досліджено роль педагога у формуванні цієї компетентності та наголошено на важливості індивідуального підходу до кожного учня.

Розглядаються приклади педагогічних практик, спрямованих на створення умов для розвитку творчого мислення та формування графічної компетентності учнями основної школи. Автором розглянуто можливості використання різних програмних інструментів і онлайн-ресурсів для підвищення рівня графічної компетентності учнів.

На основі проведеного аналізу запропоновано рекомендації, спрямовані на подальше вдосконалення графічної компетентності учнів в умовах цифровізації освіти. Ці рекомендації орієнтовані на підвищення якісного рівня освіти та розвитку учнів, щоб вони могли успішно формувати графічну компетентність в сучасному інформаційному суспільстві.

Стаття висвітлює значущу тему формування графічної компетентності учнів основної школи в умовах цифрової трансформації освіти. Вона пропонує конкретні практичні рекомендації та приклади для використання в педагогічній практиці та сприяє подальшому розвитку даної ключової освітньої сфери. Дослідження підкреслює необхідність набуття компетентностей, які дозволяють ефективно використовувати графічні інструменти в сучасному інформаційному суспільстві. Автор акцентує на важливості впровадження цифрових засобів у освітній процес, спрямованих на підвищення рівня графічної грамотності учнів та розвиток їхньої творчої компетентності.

Посилання

Bondar, S. P. (2003). Kompetentnist osobystosti – intehrovanyi komponent navchalnykh dosiahnen uchniv [Personal competence is an integrated component of students’ educational achievements]. Biolohiia i khimiia v shkoli [Biology and chemistry at school], 2, 8-9 [in Ukrainian].

Burchak, L. V. (2009). Doslidnytska kompetentnist yak umova efektyvnoi diialnosti maibutnoho vchytelia [Research competence as a condition for effective activity of the future teacher]. In Osvita i nauka v umovakh hlobalnykh vyklykiv [Education and science in the conditions of global challenges]. Simferopol: TsRONI [in Ukrainian].

Burchak, S., & Kashuba, V. (2015). Zadachi na pobudovu yak zasib formuvannia hrafichnoi kompetentnosti uchniv osnovnoi shkoly [Construction tasks as a means of forming the graphic competence of elementary school students]. Molod i rynok [Youth and the market], 2, 38-43. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_2_9. [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF «Perun» [in Ukrainian].

Drushliak, M. H. (2019). Slovnyk «vizualnoi» osvity: hrafichna kompetentnist i vizualna kompetentnist [Dictionary of «visual» education: graphic competence and visual competence]. Fizyko-matematychna osvita [Physical and mathematical education], 3 (21), 59-65 [in Ukrainian].

Karaman, O. (2022). Information and Digital Competence as a Means of Communication for Pupils of General Secondary Education Institution. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University, 2 (1), 26-33.

Vasenko, V. (2020). Realizatsiia hrafichnoi skladovoi u formuvanni proektno-tekhnolohichnoi kompetentnosti uchniv [Implementation of the graphic component in the formation of design and technological competence of students]. HUMANITARIUM, 45 (2), 13-18 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ