ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ З ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ

Автор(и)

  • T. Borysova
  • O. Usenko
  • M. Ihnatenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289915

Ключові слова:

науково-дослідна діяльність студентів та її види, особливості організації науково-дослідної діяльності студентів творчих спеціальностей, мета, функції та значення науково-дослідної діяльності студентів, мотивація й стимулювання студентів до науково-дослідної діяльності в процесі професійної підготовки

Анотація

У дослідженні основну увагу приділено особливостям організації науково-дослідної діяльності студентів різних творчих спеціальностей як унормованої навчальними планами та освітніми програмами професійної підготовки майбутніх фахівців, так і довільної добровільної у позанавчальний час. Визначено характерні риси обов’язкової (унормованої) науково-дослідної діяльності студентів, яка пов’язана з виконанням курсових, кваліфікаційних дипломних робіт. а також розкрито ряд методів та засобів добровільного, але вмотивованого або зацікавленого залучення студентської молоді до науково-дослідної діяльності через виконання студентами наукових, технічних та проєктних завдань у період виробничих практик, участь у роботі навчально-наукових лабораторій, студентських дизайнерських бюро, дизайнерських об’єднань та творчих спілок, виконання замовлень виробництв.

Виконання науково-дослідних проєктів спонукає студентів до вивчення та використання інноваційних рішень, технологій, обладнання тощо. Таким чином доведено зваємозв’язок науково-дослідної та інноваційної діяльності студентів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців творчих спеціальностей, зокрема наведено приклади експериментальної науково-дослідної діяльності майбутніх інженерів та проєктно-технологічної художньо-творчої наукової роботи майбутніх дизайнерів.

У процесі наукового пошуку визначено сутність та значення науково-дослідної та інноваційної діяльності студентів творчих спеціальностей для професійного саморозвитку майбутніх фахівців та формування особистісних якостей, компетентностей, знань умінь та навичок з окремих галузей знань. Окреслено форми педагогічного керівництва науково-дослідною та інноваційною діяльністю студентів, методи й засоби залучення студентів до участі у науково-практичних конференціях, круглих столах, виставках, професійних конкурсах, а також публікації результатів науково-дослідної роботи у збірниках студентських наукових праць та каталогах творчих робіт.

Посилання

Dubaseniuk, O. A. (2011). Uprovadzhennia osvitnikh innovatsii v systemi vyshchoi osvity [Implementation of educational innovations in the system of higher education]. Innovatsii u vyshchii osviti: problemy, dosvid, perspektyvy [Innovations in higher education: problems, experience, prospects] (pp. 62-92). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Dudikova, L. V. (2012). Naukovo-doslidnytska diialnist studentiv yak skladova indyvidualizatsii navchalnoho protsesu [Scientific research activity of students as a component of individualization of the educational process]. Pedahohichnyi almanakh [Pedagogical almanac], 16, 126-130. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2012_16_23 [in Ukrainian].

Moliako, V. O., & Muzyka, O. L. (Eds.). (2006). Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen [Abilities, creativity, giftedness: theory, methodology, research results]. Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian].

Moroz, O. H. (2001). Naukovo-doslidna robota studentiv [Research work of students]. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Nikolaieva, L. (2011). Teoretychni aspekty naukovo-doslidnytskoi diialnosti studentiv mahistratury [Theoretical aspects of research activities of master’s students]. Problems of modern teacher training, 4 (2), 178-184 [in Ukrainian].

Piatnytska-Pozdniakova, I. S. (2003). Osnovy naukovykh doslidzhen u vyshchii shkoli [Basics of scientific research in higher education]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Rezvan, O. O. (2012). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Teaching methods in higher education]. Kharkiv: KhNADU: «Miskdruk» [in Ukrainian].

Rohalska, N. V. (2007). Pedahohichnyi suprovid naukovoi diialnosti studentiv [Pedagogical support of students’ scientific activities]. Uman: Sofiia [in Ukrainian].

Romashchenko, I. V. (2014). Naukovo-doslidnytska diialnist studentiv yak zasib zabezpechennia yakosti osvity [Scientific research activity of students as a means of ensuring the quality of education]. Molod i rynok [Youth and the market], 6(113), 18-21 [in Ukrainian].

Shyshka, R. B. (2007). Orhanizatsiia naukovykh doslidzhen ta pidhotovky mahisterskykh i dysertatsiinykh robit [Organization of scientific research and preparation of master’s and dissertation theses]. Kharkiv: Espada [in Ukrainian].

Stepanets, I. O. (2011). Istorychna retrospektyva orhanizatsii ta zmistu y zahalni osnovy naukovo-doslidnytskoi diialnosti v systemi vyshchoi pedahohichnoi osvity [Historical retrospective of the organization and content and general foundations of research activity in the system of higher pedagogical education]. Scientifical notes of the pedagogical department, 25, 155-163 [in Ukrainian].

Ushkarenko, V. O., Smoliienko, N. D., Osadchuk, I. V., & Vynohradova, T. I. (2005). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv [Organization of students’ independent work]. Kherson: Ailant [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ