КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Автор(и)

  • O. Palekha

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2022.12.279052

Ключові слова:

майбутній учитель іноземної мови, підготовка майбутніх учителів іноземної мови, самостійна позааудиторна робота, заклад вищої освіти, Україна, Великобританія

Анотація

У статті здійснено компаративний аналіз досвіду організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти України і Великої Британії. Вивчення навчально-методичного забезпечення дисциплін циклу професійної підготовки вчителів іноземної мови вітчизняних ЗВО дає підстави стверджувати, що самостійна позааудиторна робота має посутню частку у співвідношенні до аудиторної навчальної діяльності студентів; прослідковується тенденція до збільшення годин самостійної позааудиторної роботи.

Самостійна позааудиторна робота майбутніх учителів іноземної мови у вітчизняних ЗВО, на відміну від британських, має лише практичну спрямованість і скеровується на формування іншомовної компетентності майбутніх учителів. Визначено, що в організації самостійної позааудиторної роботи українські науковці й практики дотримуються дидактичних (активності індивідуалізації, поєднання індивідуальних, парних і групових форм вказаної роботи, творчості, наочності) та методичних (автономії, комунікативності, взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання мови і культури, домінувальної ролі вправ, автентичності навчальних матеріалів) принципів.

З’ясовано, що у Великій Британії склався досить потужний досвід організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови. Деякі особливості у цій галузі притаманні обом країнам, однак у вищих навчальних закладах Великої Британії спостерігається значно більша кількість напрацювань, які стосуються формування самостійності студента, здатного усвідомлено й відповідально виконувати різноманітні завдання поза аудиторією. Зміна авторитарної моделі професійної освіти, характерної для радянських часів, на особистісно-орієнтовану передбачає максимальну індивідуалізацію самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови, створення умов для саморозвитку та самовдосконалення, осмисленого і самостійного визначення власних навчальних потреб, своїх можливостей, індивідуальних навчальних цілей. У цьому аспекті робота у вищих навчальних закладах України розпочалася і потребує подальшого удосконалення. У вищих навчальних закладах Великої Британії вже створена сучасна модель навчання у вищій школі, покликана забезпечити студента систематизованими, міцними й одночасно оперативними знаннями, здатна надати умови, які сприяють реалізації необхідної та актуальної вимоги: навчити студента вчитися самостійно. Ці процеси мають певну традицію та активно реалізуються.

Посилання

Hordiienko, (2016). M. H. Problema samostiinoi roboty studentiv u suchasnykh pedahohichnykh doslidzhenniakh [The problem of students' independent work in modern pedagogical research]. The Pedagogical Process: Theory and Practice, 2, 33-40 [in Ukrainian].

Kotova, A. V. (2012). Osnovni pryntsypy orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv z anhliiskoi movy [Basic principles of organizing students' independent work in English]. Teaching Languages at Higher Educational Establishments at the Present Stage. Intersubject Relations, 21, 75-81 [in Ukrainian].

Markhieva, O. Ye. (2010). Orhanizatsiia samostiinoi roboty maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy za pidtrymky informatsiinykh tekhnolohii [Organization of independent work of future foreign language teachers with the support of information technology]. Information Technologies and Learning Tools, 2(16). Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/227 [in Ukrainian].

Palekha, O. M. (2016). Orhanizatsiia samostiinoi pozaaudytornoi roboty maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy u vyshchykh navchalnykh zakladakh Velykoi Brytanii [Organization of independent extracurricular work of future foreign language teachers in higher educational institutions of Great Britain]. (PhD diss.). Natsionalnyi aviatsiinyi universytet. Kyiv [in Ukrainian].

Panasovych, D. B., & Solodenko, A. K. (2011). Metodychni rekomendatsii do skladannia navchalnoho planu vyshchykh navchalnykh zakladiv II, III, i IV rivniv akredytatsii [Methodological recommendations for drawing up the curriculum of higher educational institutions of the II, III, and IV levels of accreditation]. Kyiv [in Ukrainian].

Zadorozhna, I. P. (2012). Model orhanizatsii samostiinoi pozaaudytornoi roboty maibutnikh uchyteliv z ovolodinnia anhlomovnoiu komunikatyvnoiu kompetentsiieiu [Model of organization of independent extracurricular work of future teachers on mastering English-language communicative competence]. Academic Notes. Pedagogy, 2, 67-73 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ