ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПРОБЛЕМА НАУК ПРО ОСВІТУ

Автор(и)

  • P. Khomenko
  • E. Denysenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2022.12.279001

Ключові слова:

майбутній офіцер, військово-професійна компетентність, технологічна компетентність, технологічні уміння

Анотація

У статті визначено роль та місце технологічної компетентності в загальній структурі військово-професійної компетентності майбутніх офіцерів. Визначено вимоги до процесу підготовки військового фахівця, який володіє технологічною компетентністю. Встановлено, що проблема формування технологічної компетентності майбутнього офіцера буде ефективно вирішена, якщо у навчальному процесі буде реалізовано такі види військо-професійної діяльності: науково-дослідницька, організаційно-управлінська, педагогічна, проєктно-конструкторська та інноваційна. Для кожного виду діяльності майбутнього офіцера визначено перелік технологічних умінь. Доведено, що типові вимоги до технологічної компетентності майбутніх офіцерів зумовлено трьома взаємопов’язаними компонентами: ціннісно-мотиваційним (покликаний розвивати у майбутніх офіцерів ціннісні орієнтації – складний соціально-психологічний феномен, що зумовлює спрямованість та активність особистості, її вчинки та поведінку, ставлення до військово-професійної діяльності), когнітивно-діяльнісним (узагальненими, динамічними, функціональними, загальнотехнічними знаннями, вміннями та навичками; системою теоретичних знань та вмінь, що знаходяться в основі ключових (базових, універсальних) компетентностей; володінням контентом змісту компетентності, що входить до структури ключових компетентностей) та рефлексивно-оцінним (передбачає рефлексивні вміння, що визначають рівень розвиненості самооцінки, самоконтролю та саморегуляції, відповідальності за результати власної діяльності, потенціал самореалізації у військово-професійній сфері).

Проведено висновки стосовно місця і ролі технологічної компетентності в структурі військово-професійної компетентності майбутніх офіцерів та розглянуто цю компетентність, як інтегративну якість військового фахівця, яка структурується взаємозв’язком педагогічних, управлінських, проєктних, соціальних навичок та є детермінантою ефективної військово-професійної діяльності.

Посилання

Bukhun, A. H. (2017). Rozvytok hromadianskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv Natsionalnoi hvardii Ukrainy u protsesi profesiinoi pidhotovky [Development of civic competence of future officers of the National Guard of Ukraine in the process of professional training]. (Extended abstract of PhD diss.). Poltava [in Ukrainian].

Denysenko, Ye. V. (2018). Formuvannia administratyvno-upravlinskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of administrative and managerial competence of future officers in the process of professional training]. (Extended abstract of PhD diss.). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Kobernyk, O. M. (2008). Kompetentnisnyi pidkhid v tekhnolohichnii osviti [Kompetentnisnyi pidkhid v tekhnolohichnii osviti]. Problemy trudovoi i profesiinoi pidhotovky [Problems of labor and professional training],12, 9-16 [in Ukrainian].

Kravchenko, L. M., Khomenko, P. V., & Polonskyi, O. V. (2019). Doslidnytskyi potentsial systemy viiskovykh praktyk ta stazhuvan u profesiinii pidhotovtsi ofitseriv taktychnoho rivnia Natsionalnoi hvardii Ukrainy [The research potential of the system of military practices and internships in the professional training of officers of the tactical level of the National Guard of Ukraine]. Ukrainian professional education, 6, 29-30 [in Ukrainian].

Machacha, T. S. (2019). Metodolohichni zasady formuvannia kulturolohichnoho zmistu variatyvnoho skladnyka profilnoi tekhnolohichnoi osvity. Problemy suchasnoho pidruchnyka [Methodological principles of the formation of the cultural content of the variable component of specialized technological education. Problems of the modern textbook]. Pedahohichna dumka [Pedagogical thought], 23, 171-183 [in Ukrainian].

Polonskyi, O. V. (2019). Formuvannia naukovo-doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u protsesi vyvchennia dystsyplin profesiinoho tsyklu yak pedahohichna problema [The formation of scientific and research competence of future officers in the process of studying the disciplines of the professional cycle as a pedagogical problem]. Pedagogical Sciences,73, 78-82 [in Ukrainian].

Sarafaniuk, E. I. (2005). Pedahohichni umovy pidvyshchennia yakosti zahalnoviiskovoi pidhotovky kursantiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv z vykorystanniam virtualnoho modeliuvannia [Pedagogical conditions for improving the quality of military training of cadets of higher military educational institutions using virtual simulation]. (Extended abstract of PhD diss.). Odesa [in Ukrainian].

Sazonenko, H. S. (Ed.). (2000). Perspektyvni osvitni tekhnolohii [Promising educational technologies]. Kyiv: Hopak [in Ukrainian].

Torichnyi, O. (2017). Hromadianskist u konteksti profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv [Citizenship in the context of professional competence of future officers]. Ukrainian professional education, 2, 84-100 [in Ukrainian].

Torichnyi, O. V. (2016). Potentsial interaktyvnykh tekhnolohii u formuvanni fakhovoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [The potential of interactive technologies in the formation of professional competence of future border guards]. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Pedagogy, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_2_9 [in Ukrainian].

Tutashynskyi, V. I. (2014). Poniatiino-terminolohichnyi aparat proektno-tekhnolohichnoi ta innovatsiinoi diialnosti [Conceptual and terminological apparatus of project-technological and innovative activity]. In Zbirnyk materialiv IX Mizhrehionalnoho seminaru [Collection of materials of the 19th Interregional Seminar] (pp. 41-47). Kyiv [in Ukrainian].

Vasyshchev, V. S. (2014). Rozvytok zahalno pedahohichnoi kultury maibutnikh ofitseriv u protsesi profesiinoi pidhotovky u viiskovomu vyshchomu navchalnomu zakladi [Development of general pedagogical culture of future officers in the process of professional training in a military higher educational institution]. (Extended abstract of PhD diss.). Poltava [in Ukrainian].

Yevsiukov, O. F. (2006). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u navchalnomu protsesi vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu [Pedagogical conditions for the formation of professional competence of future officers in the educational process of a higher military educational institution]. (PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ