МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ВИГОТОВЛЕННЮ ВИШИТИХ ВИРОБІВ» ДЛЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ

Автор(и)

  • M. Bliznyuk
  • N. Vakulenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2022.12.278994

Ключові слова:

методика, інформаційна технологія, інформаційна культура, вишиті вироби, технологічна освіта, трудове навчання

Анотація

У статті розглянуто методичні аспекти змістового модуля «Інформаційні технології навчання виготовленню вишитих виробів у трудовому навчанні», програму якого укладено відповідно до освітніх програм підготовки здобувачів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Зазначено, що необхідність удосконалення методики використання інформаційної технології навчання учнів виготовленню виробів на уроках трудового навчання обумовлює потребу в подоланні низки суперечностей теоретико-практичного та організаційно-технологічного характеру між: динамічною інформатизацією сучасної освітньої галузі та недостатнім урахуванням технологічною галуззю освіти динамічного розвитку сучасної інформаційної технології; необхідністю забезпечення інформатизації технологічної освіти учнів на уроках трудового навчання та недостатньою розробленістю науково-методичних засад упровадження інформаційної технології як засобу розвитку творчих технологічних умінь учнів із виготовлення вишитих виробів; доцільністю використання тенденцій розвитку інформаційної технології у вітчизняному та зарубіжному освітньому просторі та недостатнім рівнем підготовленості вчителів трудового навчання до її застосування в трудовому навчанні учнів; зростаючими потребами суб’єктів технологічної освіти до реалізації інформатичних навчальних моделей особистого розвитку з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і потреб та існуючими традиційними методичними підходами в трудовому навчанні учнів виготовленню вишитих виробів.

Узагальнено інформацію щодо практичного значення дослідження, яка полягає в розробленні та впровадженні в трудове навчання учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти змістового модуля «Інформаційна технологія виготовлення вишитих виробів», організаційно-методичного забезпечення для вчителів трудового навчання та технологій. Представлено діагностичні елементи методики виявлення ефективності використання інформаційної технології трудового навчання учнів, адресовані вчителям трудового навчання та технологій для впровадження пропонованої моделі навчання учнів виготовленню вишитих виробів. Констатовано, що результати можуть бути використані під час професійно-педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання та технологій у закладах неперервної педагогічної освіти. Науково-теоретичні положення з розкриття шляхів упровадження інформаційної технології виготовлення вишитих виробів рекомендовано використовувати для розробки навчально-методичного забезпечення модельних навчальних програм «Технології. 5-6 класи» у закладах загальної середньої освіти, в системі діагностики якості трудового навчання учнів та моніторингу їхніх навчальних досягнень.

Посилання

Arbogast, M. (2019). Immersive Technologies in Preservice Teacher Education: The Impact of Augmented Reality in Project-Based Teaching and Learning Experiences. Electronic Thesis or Dissertation. Retrieved from https://etd.ohiolink.edu/.

Balakirova, S. Yu., & Pavlenko, V. V. (2012). Informatsiina kompetentnist upravlintsia v konteksti «kultury realnoi virtualnosti» [Information competence of the manager in the context of «culture of real virtuality»]. Visnyk of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Philosophy. Psychology. Pedagogics, 1, 7-10 [in Ukrainian].

Balovsiak, N. Kh. (2006). Struktura ta zmist informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho spetsialista [The structure and content of the information competence of the future specialist]. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Computer-oriented learning systems, 4(11), 3-6 [in Ukrainian].

Blyzniuk, M. M., & Korets, M. S. (Ed). (2017). Metodychna systema navchannia etnodyzainu na osnovi informatsiinykh tekhnolohii (intehratsiini protsesy, innovatsiina skladova, pedahohichna praktyka) [Methodical system of teaching ethnodesign based on information technology (integration processes, innovative component, pedagogical practice)]. Kyiv: Akvarel [in Ukrainian].

Ray, A. B., & Suman, D. (2016). Smartphone Based Virtual Reality Systems in Classroom Teaching – A Study on the Effects of Learning Outcome. In IEEE Eighth International Conference on Technology for Education (T4E). URL: https://ieeexplore.ieee.org/

document/7814797.

Rozghon, O. V. (2019). Virtualna versiia muzeiu yak zasib uprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii [The virtual version of the museum as a means of introducing digital technologies]. Law and Innovation Society, 2(13), 20-26 [in Ukrainian].

Soroko, N. V. (2021). Vykorystannia imersyvnykh tekhnolohii u zakladi zahalnoi osvity (zarubizhnyi dosvid) [Use of immersive technologies in a general education institution (foreign experience)]. In M. O. Medvedieva (Ed.), Suchasni informatsiini tekhnolohii v osviti i nautsi [Modern information technologies in education and science]: Proceedings of the Scientific Conference (pp. 71-73). Uman: Vizavi [in Ukrainian].

Tereshchuk, S. I. (2016). Tekhnolohiia mobilnoho navchannia: problemy ta shliakhy vyrishennia [Mobile learning technology: problems and solutions]. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences, 138, 178-180 [in Ukrainian].

Trach, Yu. (2017). VR-tekhnolohii yak metod i zasib navchannia [VR technologies as a method and means of learning]. Educological discourse, 3/4(18/19), 309-322 [in Ukrainian].

Tytarenko, V. P. (2020). Metodyka vyvchennia dekoratyvno-prykladnoi tvorchosti [Methods of studying decorative and applied creativity]. Poltava: Astraia [in Ukrainian].

Vakulenko, N., Blyzniuk, M., & Debre, O. (2022). Technological education in the modern information society. In A. Ostenda, & T. Nestorenko (Eds), Digitalization and information society. Selected issues (pp. 152-160). Katowice: Publishing House of University of Technology.

Volkova, N. P. (2018). Interaktyvni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli [Interactive learning technologies in higher education]. Dnipro: Universytet imeni Alfreda Nobelia [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ