ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • N. Shetelya

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263667

Ключові слова:

мистецький заклад вищої освіти, культурно-освітнє середовище, майбутні фахівці, культурологічний простір, вокально-хорові традиції

Анотація

У статті на основі теоретичного аналізу провідних груп джерел і досвіду роботи Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради досліджено та обґрунтовано сутність поняття «культурно-освітнє середовище» мистецького закладу вищої освіти та окреслено шляхи формування такого середовища.

На основі праць О. Пілевич, О. Ребрової, Г. Бучківської, Е. Мертенс та ін. учених з’ясовано, що культурно-освітнє середовище мистецьких закладів вищої освіти – це складне інтегроване поняття, яке характеризує духовний простір закладу й ту сукупність освітньо-навчальних та культурно-виховних педагогічних умов і засобів, які розвивають і формують особистість майбутнього фахівця галузі культури. Визначено специфіку (особливості мистецького закладу, роль середовища у процесі навчання і виховання молоді, ресурс, що уможливлює її професійне творче зростання) та характеристики такого середовища, наведено приклади реалізації завдань його формування засобами роботи колективів вокально-хорового мистецтва.

Проведене дослідження особливостей формування культурно-освітнього середовища в умовах мистецького закладу вищої освіти уможливило виділити основні тенденції та характеристики розвитку такого середовища, з-поміж яких: формування духовної культури молоді, засвоєння загальнолюдських і національних цінностей, професійний розвиток, становлення виконавської майстерності, реалізація індивідуальних творчих здібностей, морально-естетичне виховання в умовах художнього колективу і через колектив, готовність до активної художньо-творчої діяльності.

Посилання

Buchkivska, G., Gryskova, V., & Grigorieva, A. (2020). Seredovyshche profesiynoyi pidhotovky maybutnoho vchytelya pochatkovykh klasiv na zasadakh narodnoho dekoratyvno-uzhytkovoho mystetstva [The environment of professional training of future primary school teachers on the basis of folk decorative and applied arts]. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context, 4, 97-100 [in Ukrainian].

Kulturne seredovyshche VNZ yak prostir formuvannya stylyu i sposobu zhyttya studentiv [Cultural environment of universities as a space for the formation of style and lifestyle of students]. (2007). Kyiv. Retrieved from http://novyn.kpi.ua/2007-3-2/20_Poberegna.pdf [in Ukrainian].

Pilevych, O. (2016). Orhanizatsiya kulturno-osvitnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu dlya formuvannya profesiynoyi kultury maybutnikh fakhivtsiv [Organization of cultural and educational environment of higher education institution for the formation of professional culture of future professionals]. Modernizatsiia profesiinoi osvity i navchannia: problemy, poshuky i perspektyvy [Modernization of professional education and training: problems, searches and prospects], 8, 76-81 [in Ukrainian].

Rebrova, O. E. (2013). Teoretychne doslidzhennya khudozhno-mentalnoho dosvidu v proektsiyi pedahohiky mystetstva [Theoretical research of artistic and mental experience in the projection of art pedagogy]. Kyiv [in Ukrainian].

Shetelya, N. I. (2022). Kontseptualno-pedahohichni zasady profesiynoyi pidhotovky maybutnoho fakhivtsya u haluzi kultury i mystetstv v umovakh aksiorozvyvalnoho seredovyshcha [Conceptual and pedagogical principles of professional training of future specialists in the field of culture and arts in the axio-developmental environment]. Uzhhorod [in Ukrainian].

Smolinskaya, O. E. (2014). Antropopsykhodynamichnyy pidkhid u doslidzhenni kulturno-osvitnoho prostoru pedahohichnykh universytetiv [Anthropopsychodynamic approach in the study of cultural and educational space of pedagogical universities]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky [Scientific notes of Mykola Gogol Nizhyn State University. Psychological and pedagogical sciences], 1, 70-76 [in Ukrainian].

Sydorchuk, N. H. (Ed.). (2008). Modernizatsiya osvity Ukrayiny u konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv: istoryko-pedahohichnyy aspekt [Modernization of education in Ukraine in the context of European integration processes: historical and pedagogical aspect]. Zhytomyr [in Ukrainian].

Tkach, T. V. (2012). Metodolohichni zasady doslidzhennya osvitnoho prostoru osobystosti [Methodological principles of research of the educational space of personality]. Zbirnyk naukovykh prats KPNU imeni Ivana Ohiienka [A collection of scientific works of Ivan Ohienko KPNU], 18, 757-766 [in Ukrainian].

Yaroshenko, A. A. (2004). Tsinnisnyy dyskurs osvity [Value discourse of education]. Kyiv [in Ukrainian].

Zaporozhchenko, T., Vykhrushch, V., & Paguta, Т. [et al.]. (2022). How to Improve the Mathematical Competences of Future Primary School Teachers in Ukraine? Innovative Aspect. Revista romaneasca pentru educatie multidimensionala, 14, 1, 83-100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ