ДУХОВНІ ОСНОВИ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • L. Lebedyk

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263666

Ключові слова:

духовність, особистість, студентська молодь, соціалізація, професійна соціалізація, заклад вищої освіти

Анотація

У статті з’ясовано духовні основи успішної професійної соціалізації студентської молоді в сучасних умовах інформаційного суспільства. Авторкою визначено сутність основних понять дослідження – «духовність» (категорія буття людини, що виражає її здатність до творення культури та самотворення), «професійна соціалізація» (засвоєння людиною певної професії, здобуття специфічного рольового знання, коли професійна роль пов’язана з розподілом праці), «заклад вищої освіти» (інституція професійної соціалізації особистості, пов’язана з вибором нею фаху, поглибленням світогляду і остаточним закріпленням фахової соціальної ролі), «релігійна соціалізація» (процес, за допомогою якого соціум передає від покоління до покоління систему релігійних знань, орієнтації, настанов, набутих за період життєтворчості людства, нації, індивіда).

Виділено умови професійної соціалізації студентської молоді в освітньому просторі закладу вищої освіти: включення студентської молоді у творче активуюче середовище і розвивальні ситуації; досягнення відкритості молоді у процесі спілкування та формування професійної компетентності; активне проживання індивідом нового особистісного досвіду; залучення молоді до самоаналізу і самооцінки власної діяльності; навчання молоді саморегуляції своїх переживань і діяльності; орієнтація на особистість в процесі професійної соціалізації; система безперервної освіти.

Виокремлено вісім рівнів духовного розвитку індивідуальності кожного представника студентської молоді, важливих для його професійної соціалізації: рівень біологічного індивіда; рівень психофізіологічного індивіда; рівень психічного індивіда; рівень соціального індивіда; рівень особистості як суб’єкта вольової дії; рівень континуального інтуїтивного розуму, свободи волі; рівень співчуття і співпереживання, душевної чуйності й любові; рівень трансцендентності.

Акцентовано увагу на основних концепціях визначення духовних цінностей професійної соціалізації студентської молоді у руслі гуманістичної психології (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс та ін.).

Посилання

Karp’iuk, M. D. (2008, April). Dukhovno-ekolohichna kultura y kompetentnist spetsialista yak aktualna problema osvity XXI stolittia [Spiritual and ecological culture and competence of a specialist as an actual problem of education of the 21st century]. In Problemy formuvannia fakhivtsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy v XXI stolitti [Problems of formation of specialists in higher educational institutions of Ukraine in the 21st century]: Proceedings of the Scientific Conference (pp. 122-139). Kyiv: Chaika-Vsesvit [in Ukrainian].

Kravchenko, L. M. (2010). Osvitnii menedzhment i formuvannia zahalnoi kultury pedahoha [Educational management and the formation of the teacher’s general culture]. Pedahohichni nauky, 3, 53-64 [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2009, March). Indyvidualizatsiia pedahohichnoi pidhotovky mahistriv [Individualization of pedagogical training of masters]. In Indyvidualizatsiia navchalnoho protsesu na shliakhu yevropeiskoi intehratsii vyshchoi osvity Ukrainy [Individualization of the educational process on the path of European integration of higher education of Ukraine]: Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 84-86). Poltava: RVV PUSKU [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2017). Otsiniuvannia kultury vyshchoho navchalnoho zakladu cherez yakist zdorov’iazberezhuvalnoho seredovyshcha [Evaluation of the culture of a higher educational institution through the quality of the health-preserving environment]. In V. M. Prystynskyi (Ed.), Vzaiemodiia dukhovnoho y fizychnoho vykhovannia v stanovlenni harmoniino rozvynenoi osobystosti [The interaction of spiritual and physical education in the formation of a harmoniously developed personality]. (Vol. 1, pp. 495-500). Slov’iansk: DVNZ «Donbaskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet» [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2020). Dev’iat krokiv stanovlennia harmoniino rozvynenoi osobystosti [Nine steps of becoming a harmoniously developed personality.]. In V. M. Prystynskyi (Ed.), Vzaiemodiia dukhovnoho y fizychnoho vykhovannia v stanovlenni harmoniino rozvynenoi osobystosti [The interaction of spiritual and physical education in the formation of a harmoniously developed personality] (pp. 55-63). Slov’iansk-Kramatorsk [in Ukrainian].

Pomytkin, E. O. (2005). Psykholohiia dukhovnoho rozvytku osobystosti [Psychology of spiritual development of personality]. Kyiv: Nash chas [in Ukrainian].

Shulyhina, R. (2021). Osoblyvosti profesiinoi sotsializatsii studentskoi molodi v osvitnomu prostori VNZ [Peculiarities of professional socialization of student youth in the educational space of universities]. Retrieved from https://ird.npu.edu.ua/files/shulygina.pdf [in Ukrainian].

Solomkina, M. P., & Lebedyk, L. V. (2022). Vykhovna robota v studentskii hrupi v umovakh informatsiino-tekhnolohichnoho suspilstva [Educational work in a student group in the conditions of information technology society]. In O. M. Petrovskyi, V. S. Mysyk, I. M. Vitenko, O. I. Kohut, Yu. Ch. Shainiuk, T. V. Mahera … N. B. Stryivus (Eds.), Neperervna osvita yak zasib profesiinoho zrostannia pedahoha [Continuing education as a means of professional growth of a teacher] (pp. 236-240). Ternopil: TOKIPPO [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2002). Pedahohichni osnovy zabezpechennia osobystisnoho i profesiinoho rozvytku studentiv zasobamy innovatsiinykh tekhnolohii navchannia [Pedagogical foundations of ensuring personal and professional development of students by means of innovative learning technologies] (Vol. 1). Poltava: RVV PUSKU [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2014). Profesiinyi rozvytok maibutnoho fakhivtsia yak skladnyk yoho sotsialnoi diialnosti u konteksti suchasnoi sotsiokulturnoi sytuatsii [Professional development of the future specialist as a component of his social activity in the context of the modern socio-cultural situation]. In S. P. Arkhypova (Ed.) Sotsialno-pedahohichna diialnist v umovakh transformatsii suspilstva: teoretychni ta prykladni problemy [Socio-pedagogical activity in the conditions of the transformation of society: theoretical and applied problems] (pp.19-46). Cherkasy: FOP Hordiienko Ye. I. [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2016). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia dukhovnoi kultury maibutnoho vchytelia [Theoretical and methodological foundations of the formation of the spiritual culture of future teachers]. Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University. Pedagogiсal sciences, 2, 38-43 [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2018). Dukhovnyi svit indyvidualnosti studenta [The spiritual world of the student’s individuality]. In L. V. Pomytkina, T. V. Vasheka, & O. M. Ichanska (Eds.), Indyvidualnist u psykholohichnykh vymirakh spilnot ta profesii [Individuality in psychological dimensions of communities and professions] (pp. 278-283). Kyiv: Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2019). Vykhovannia dukhovnykh tsinnostei uchnivskoi molodi yak osnovy zdorov’ia osobystosti [Education of spiritual values of student youth as the basis of personal health]. In V. M. Prystynskyi (Ed.), Vzaiemodiia dukhovnoho y fizychnoho vykhovannia v stanovlenni harmoniino rozvynenoi osobystosti [The interaction of spiritual and physical education in the formation of a harmoniously developed personality] (pp. 76-84). Slov’iansk-Kramatorsk [in Ukrainian].

Viktorova, L. V., Tverezovska, N. T., Mykhailichenko, M. V., & Rzhevskyi, H. M. (2017). Osnovy sotsializatsii osobystosti [Basics of personality socialization]. Kyiv: «TsP «KOMPRYNT» [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A., & Sahach, H. M. (1997). Krasa pedahohichnoi dii [The beauty of pedagogical action]. Kyiv: Ukrainsko-finskyi instytut menedzhmentu i biznesu [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ