ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • N. Hrytsai

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263623

Ключові слова:

природничі науки, майбутні вчителі природничих наук, інтегровані курси, інтегративний підхід, дослідницький підхід, проєктна технологія, формувальне оцінювання, STEM-освіта, мейкерство

Анотація

У статті досліджено провідні тенденції розвитку природничої освіти в світі. Розкрито методичні особливості навчання природничих предметів в умовах Нової української школи. Акцентовано на наявності різних модельних навчальних програм інтегрованих курсів природничої освітньої галузі: «Природничі науки», «Пізнаємо природу», «Довкілля». Обґрунтовано необхідність спеціальної підготовки вчителів природничих наук до роботи в Новій українській школі. Підтверджено актуальність спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) в закладах вищої освіти. Проаналізовано освітні програми підготовки майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії, біології. Окреслено основні методичні орієнтири у навчанні природничих наук: реалізація інтегративного підходу до змісту курсів шляхом упровадження спеціальних інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, використанням інтегрованих завдань (фізика + хімія + біологія + географія), проведенням інтегрованих уроків та позакласних заходів; застосування компетентнісно зорієнтованих завдань які моделюють стандартні або нестандартні життєві та професійні ситуації й вимагають від учнів самостійної пізнавальної діяльності, а також особистісних якостей, що зумовлюють готовність до такої діяльності; виконання навчальних проєктів; реалізація дослідницького підходу з використанням методів, аналогічних науковій діяльності вченого (спостереження, експеримент, формулювання гіпотези, обґрунтування теорії, обробка даних, формулювання висновків, проєктування наступних досліджень); елементів STEM-освіти, зокрема мейкерства; застосування різноманітних цифрових технологій комп’ютерних технологій, обладнання спеціалізованих кабінетів мультимедійними проєкторами, інтерактивними дошками, планшетами тощо; формувальне оцінювання знань учнів. Детально схарактеризовано кожен із цих орієнтирів, розкрито сутність інтегративного та дослідницького підходів, з’ясовано особливості компетентнісно зорієнтованих завдань та формувального оцінювання та цифрові ресурси навчання природничих наук, схарактеризовано STEM-освіту загалом та один з її напрямів – мейкерство. Сьогодні в шкільній природничій освіті відбуваються суттєві зміни, зумовлені реалізацією концептуальних положень Нової української школи; з огляду на це важливою визначено підготовку майбутніх учителів природничих наук до впровадження нових інтегрованих курсів природничої освітньої галузі. Методичними орієнтирами навчання природничих наук в сучасній школі окреслено такі: реалізацію інтегративного підходу до змісту курсів; використання компетентнісно зорієнтованих завдань; виконання навчальних проєктів; впровадження дослідницького навчання; використання елементів STEM-освіти, зокрема мейкерства; застосування різноманітних цифрових технологій; формувальне оцінювання знань учнів. Названі питання можливо системно розглянути під час вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання інтегрованих курсів з природничих наук».

Посилання

Bazhmina, E. A. (2020). Formuvalne otsiniuvannia: tsili, umovy, pryntsypy ta struktura [Formative assessment: goals, conditions, principles and structure]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 4, 130-137 [in Ukrainian].

Hrytsai, N. B. (2019). Innovatsiini tekhnolohii navchannia biolohii [Innovative technologies of teaching biology Innovative technologies of teaching biology]: navchalnyi posibnyk. Lviv: Novyi svit – 2000 [in Ukrainian].

Hrytsai, N. (2017). Doslidnytsko-oriientovane navchannia biolohii v suchasnii zahalnoosvitnii shkoli [Research-oriented teaching of biology in a modern secondary school]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 4, 177-189 [in Ukrainian].

Hrytsai, N. B. (2020). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do vykorystannia proiektnoi tekhnolohii u navchanni uchniv pryrodnychykh nauk [Preparation of future teachers for the use of project technology in teaching students of natural sciences]. Ukrainska profesiina osvita [Ukrainian professional education], 7, 28-36 [in Ukrainian].

Kaban, L. V. (2017). Formuvalne otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv u novii ukrainskii shkoli [Formative assessment of educational achievements of students in a new Ukrainian school]. Narodna osvita [Public education], 1, 88-95 [in Ukrainian].

Lebedieva, I. (2022). Meikerstvo yak innovatsiinyi pidkhid uprovadzhennia STEM-osvity [Makership as an innovative approach to the implementation of STEM education]. Retrieved from https://abetkaland. in. ua/mejkerstvo-innovatsijnyj-pidhid-vprovadzhennya-stem-osvity [in Ukrainian].

Modelni navchalni prohramy dlia 5–9 klasiv Novoi ukrainskoi shkoly (zaprovadzhuiutsia z 2022 roku) [Model curricula for grades 5–9 of the New Ukrainian School (to be introduced from 2022)]. (2022). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku [in Ukrainian].

Morze, N. V., Barna, O. V., & Vember, V. P. (2013). Formuvalne otsiniuvannia: vid teorii do praktyky [Formative assessment: from theory to practice]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh [Informatics and information technologies in educational institutions], 6, 45-57 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity Ukrainy vid 19 liutoho 2021 roku № 235 «Pro zatverdzhennia typovoi osvitnoi prohramy dlia 5–9 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Order of the Ministry of Education of Ukraine dated February 19, 2021 No. 235 «On approval of the standard educational program for grades 5-9 of general secondary education institutions]. (2021). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-5-9-klasiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti [in Ukrainian].

Navchalni prohramy dlia 5–9 klasiv [Educational programs for grades 5–9]. (2017). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas [in Ukrainian].

Navchalno-metodychne zabezpechennia intehrovanoho kursu «Piznaiemo pryrodu», NUSh [Educational and methodological support of the integrated course «Getting to know nature», NUS]. (2022). Retrieved from https://e-kolosok.org/navchalni-videomaterialy-piznayemo-pryrodu/ [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school: conceptual foundations of secondary school reform]. (2016). Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya [in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama «Serednia osvita (Pryrodnychi nauky)» pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity [Educational and professional program «Secondary Education (Natural Sciences)» of the first (bachelor’s) level of higher education]. (2022). Retrieved from https://www.rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/2022/osv_prog_bak_014_so_pr_nauk_2022.pdf [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 veresnia 2020 r. No. 898 «Pro deiaki pytannia derzhavnykh standartiv povnoi zahalnoi serednoi osvity» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 30, 2020 No. 898 «On some issues of state standards of comprehensive general secondary education»]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898?fbclid=IwAR32j9maQlQor-nNCoHsCZuMCF1vkxqivngaf5WkUHJFhwUA25XHVKKGxdg [in Ukrainian].

Vasylenko, V. M. (2021). STEM-osvita v suchasnii ukrainskii shkoli [STEM education in a modern Ukrainian school]. In Innovatsiini praktyky naukovoi osvity [Innovative practices of scientific education]: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii

(pp. 64-67). Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Zasiekina, T. M. (2020). Intehratsiia v shkilnii pryrodnychii osviti: teoriia i praktyka [Integration in school science education: theory and practice]: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ