ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • T. Yaprynets
  • A. Antonets

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263620

Ключові слова:

професійна підготовка, проєкт, проєктна діяльність, педагогічний менеджмент, магістри професійної освіти, проєктна технологія навчання

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні та методичні аспекти застосування проєктної технології навчання у процесі підготовки магістрів професійної освіти. Відзначено переваги використання проєктного навчання, котре стимулює інтерес здобувачів вищої освіти до вирішення різноманітних виробничих завдань та ситуацій на основі раніше набутого ними досвіду, створює умови для підвищення мотивації та творчої самореалізації майбутніх магістрів, розвиває їхні інтелектуальні здібності.

Виокремлено педагогічні умови реалізації проєктної діяльності майбутніми викладачами професійної освіти з урахуванням їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей. Висвітлено сутнісні характеристики класифікацій проєктів за домінантою діяльності, предметно-змістовими напрямами, характером взаємозв’язків та координування проєкту, за кількістю учасників проєкту та його тривалістю. Розкрито методичні аспекти та етапи реалізації проєктів у процесі опанування основ педагогічного менеджменту.

Проведено висновки щодо того, що проєктна технологія навчання є сучасним інструментом усебічного розвитку особистості у процесі професійної підготовки майбутніх магістрів професійної освіти; її використання створює можливості поєднання традиційних методів навчання з активними та інтерактивними, дає змогу акту­алізувати, інтегрувати і відпрацювати отримані знання, уміння і навички здобувачів вищої освіти, під час її реалізації викладач може використовувати сукупність пошукових, дослідницьких та творчих дидактичних засобів. Застосування проєктної технології у процесі професійної підготовки магістрів професійної освіти створює всебічні можливості для формування фахових знань та вмінь, умінь і навичок самоорганізації у власній педагогічній діяльності, розвитку критичного мислення, здатності до інформаційного пошуку та інноваційної діяльності.

Посилання

Isaieva, H. M. (2003). Metod proektiv – efektyvna tekhnolohiia navchannia uchniv suchasnoi shkoly [The project method is an effective technology for teaching students at a modern school]. In Metod proektiv: tradytsii, perspektyvy, zhyttievi rezultaty [Project method: traditions, perspectives, life results] (pp. 207-211). Kyiv: Departament [in Ukrainian].

Kravchenko, H. Yu. (2012). Proektnyi pidkhid u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykiv navchalnykh zakladiv. Modernizatsiia pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Project approach in the system of improving the qualifications of heads of educational institutions. Modernization of postgraduate pedagogical education]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 10, 13-16 [in Ukrainian].

Moiseiuk, N. Ye. (2009). Proektna tekhnolohiia [Design technology]. Kyiv [in Ukrainian].

Pavlova, V. (2019). Dydaktychni aspekty zastosuvannia proektnoi tekhnolohii navchannia v pidhotovtsi mahistriv osvity [Didactic aspects of the application of project-based learning technology in the preparation of masters of education]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current issues of humanitarian sciences], 23, 100-104 [in Ukrainian].

Potapchuk, O. (2019). Osoblyvosti proektnoi diialnosti studentiv v navchalnomu protsesi zakladiv vyshchoi osvity [Peculiarities of project activities of students in the educational process of institutions of higher education]. Molod i rynok [Youth and the market], 2, 59-63 [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 015 «Profesiina osvity (za spetsializatsiiamy)» dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity [Standard of higher education in specialty 015 «Professional education (by specializations)» for the second (master’s) level of higher education Standard of higher education in specialty 015 «Professional education (by specializations)» for the second (master’s) level of higher education]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/11/20/015_profesiyna_osvita_mahistr.pdf [in Ukrainian].

Vozna, Z. O. (2019). Orhanizatsiia proektnoi diialnosti uchniv [Organization of students’ project activities]. Uman: «VPTs» Vizavi [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ