ПЕРСПЕКТИВНА НАУКОВА ШКОЛА «ОСОБИСТІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН» ПРОФЕСОРА ЦИНИ А. Ю.

Автор(и)

  • O. Tytarenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263598

Ключові слова:

перспективна наукова школа, Цина Андрій Юрійович, трудове навчання, особистісна спрямованість трудового навчання, професійна підготовка вчителів технологій, професійно-зорієнтовані дисципліни

Анотація

У статті проаналізовано процес становлення та розвитку наукової школи доктора педагогічних наук, професора Цини Андрія Юрійовича – завідувача кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, члена Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти та Спілки дизайнерів України. Представлена наукова школа є перспективною з проблематики підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних із їх особистісно зорієнтованою фаховою підготовкою, теорією і методикою трудового навчання та навчання технологій. У публікації наведено хронологію науково-педагогічної діяльності професора А. Цини та перелік наукових досягнень ученого (захист дисертаційних робіт, грамоти за плідну працю та вагомий внесок у розвиток теорії і методики трудового навчання і технологій, керівництво проблемними групами та дослідженнями переможців Усеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт тощо).

Відзначено, що під керівництвом професора А. Цини у 2021 р. захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Н. Нагорна, О. Рутковська) та здійснюється п’ять наукових досліджень за освітньо-науковою програмою «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Також, коротко охарактеризовано монографію та навчальні посібники професора Цини А. Ю. Зроблено висновок про те, що наукову школу проф. А. Цини спрямовано на забезпечення багатоаспектної проблематики навчання дітей (трудове навчання, навчання технологій і дизайну, ступенева середня школа, політехнічна освіта, позашкільна освіта з трудового навчання і технологій, реалізація принципу єдності трудового і виробничого навчання тощо) і підготовки майбутніх учителів трудового навчання, технологій та основ дизайну (пошуки нових форм розвитку професійної освіти, формулювання компетентнісних вимог до вчителя трудового навчання і технологій, з’ясування регіональних особливостей підготовки педагогічних працівників, становлення і реформування трудового навчання і технологій як особливого виду соціальної практики тощо).

Посилання

Artiushenko, P. P. (2019). Rozvytok naukovo-pedahohichnykh shkil z trudovoho navchannia v Ukraini (kinets 70-kh rokiv ХХ st. – pochatok ХХІ st.) [Development of scientific and pedagogical schools on labor training in Ukraine (late 70s of the XX century – beginning of the XXI century)]. (Extended abstract of PhD diss.). Poltava [in Ukrainian].

Boiko, A. M. (Ed.). (2004). Personalii v istorii natsionalnoi pedahohiky. 22 vydatnykh ukrainskykh pedahohy [Personalities in the history of national pedagogy. 22 outstanding Ukrainian teachers]: pidruchnyk. Kyiv: VD «Profesional» [in Ukrainian].

Hnizdilova, O. A. (2016). Naukovi shkoly Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka [Scientific schools of Poltava National Pedagogical University named after VG Korolenko]. In I. F. Prokopenko, S. T. Zolotukhina (Eds.), Pedahohika ta psykholohiia [Pedagogy and psychology]: zb. nauk. pr. (Is. 54, pp. 246-257). Kharkiv [in Ukrainian].

Kobernyk, O. M. (Ed.). (2014). Teoriia i metodyka navchannia tekhnolohii [Theory and methods of teaching technology]: navchalnyi posibnyk. Uman: FOP Zhovtyi O. O. [in Ukrainian].

Nahorna, N. O. (2021). Formuvannia proiektno-tekhnolohichnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia u protsesi vyvchennia osnov proiektuvannia i modeliuvannia [Formation of project-technological competence of future teachers of labor training in the process of studying the basics of design and modeling]. (PhD diss.). Poltava. Retrieved from http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/disertacziya-nagorna-n.o.pdf [in Ukrainian].

Rutkovska, O. M. (2021). Metodyka orhanizatsii pozaurochnoi roboty uchniv z trudovoho navchannia [Methods of organizing extracurricular activities of students in labor training]. (PhD diss.). Poltava. Retrieved from http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/disertacziya-rutkovska.pdf [in Ukrainian].

Tytarenko, V. P., & Tsyna, A. Yu. (2014). Formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh uchyteliv tekhnolohii: teoretyko-metodychnyi aspekt [Formation of aesthetic culture of future teachers of technology: theoretical and methodological aspect]: navchalnyi posibnyk. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Tsyna, A. Yu. (Comp.). (2003). Konstruiuvannia stoliarno-meblevykh vyrobiv-opor [Design of joinery and furniture products-supports]: navchalnyi posibnyk. Poltava: IOTs PDPU [in Ukrainian].

Tsyna, A. Yu. (2014). Osnovy okhorony pratsi [Fundamentals of labor protection]: pidruchnyk dlia studentiv pedahohichnykh VNZ. Poltava: PNPU [in Ukrainian].

Tsyna, A. Yu. (2011). Osobystisno oriientovana profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv tekhnolohii: teoretyko-metodychnyi aspekt [Personality-oriented professional training of future teachers of technology: theoretical and methodological aspect]: monohrafiia. Poltava: PNPU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ