ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • V. Onipko
  • R. Vinnichuk

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263594

Ключові слова:

майбутні фахівці, професійна підготовка, практика, умови університетської освіти, види практик, контекстний підхід до практичної підготовки, дуальна освіта

Анотація

У статті розкрито особливості практичного компонента професійної підготовки майбутніх фахівців у сучасних умовах університетської освіти, актуалізовано проблему практичної підготовки майбутніх фахівців, що поєднує в собі принципи як знаннєвої, так і практико зорієнтованої парадигми, сукупність яких дає можливість зберегти фундаментальність вищої освіти в опорі на накопичення досвіду практичної діяльності та сформувати професійно мобільного фахівця.

Охарактеризовано практику здобувачів вищої освіти як невід’ємну складову процесу підготовки фахівців в університетах, що проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, сфери обслуговування, державного управління з метою оволодіння здобувачами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії, формування у них на базі знань, професійних умінь і навичок алгоритмів прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання у здобувачів вищої освіти потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Акцентовано на необхідності внесення змін до системи існуючих практик на організаційно-змістовому та методичному рівнях, що дозволяють, з одного боку, зберегти фундаментальні, традиційні, науково обґрунтовані підходи до організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти, а з іншого – вдосконалити та оновити сучасні підходи до підготовки професійно-мобільного фахівця, що дозволяє саме практичний компонент підготовки. З’ясовано, що модернізація виробничої практики пов’язана з широким використанням інноваційних технологій (контекстне та дуальне навчання) в поєднанні з позитивно зарекомендованими традиційними формами й методами навчання. Зміст практичного складника професійної підготовки зорієнтовано на виконання здобувачами комплексу потреб, спрямованих на вирішення завдань формування професійної мобільності, а також на оволодіння ними необхідними компетентностями, коли майбутні фахівці завдяки переходу від однієї базової форми діяльності до іншої отримують більш розвинуті практичні навички застосування навчальної та наукової інформації відповідно функцій здійснення навчальної, квазіпрофесійної та навчально-професійної діяльності, оволодівають реальним професійним досвідом, отримуючи можливості природного входження в професію.

Посилання

Bibik, N. M., Vashchenko, L. S., & Savchenko, O. Ya. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Kyiv: «K.I.S.» [in Ukrainian].

Hetta, V. (2010). Rozvytok strukturnykh komponentiv tvorchykh zdibnostei u protsesi silskohospodarskoho doslidnytstva [Development of structural components of creative abilities in the process of agricultural research]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity [Labor training in educational institutions], 2, 44-46 [in Ukrainian].

Kazydub, H. O., & Yerina, O. I. (1979). Osnovy silskohospodarskykh znan i praktychni roboty na navchalno-doslidnii diliantsi [Basics of agricultural knowledge and practical work at the educational and research site]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Krasovska, L. I. (1996). Formuvannia profesiinoi pozytsii vchytelia u protsesi vyvchennia pedahohichnykh dystsyplin [Formation of the teacher’s professional position in the process of studying pedagogical disciplines] (Extended abstract of PhD diss.). Luhanskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut imeni T. H. Shevchenka, Skhidnoukrainskyi universytet, Luhansk [in Ukrainian].

Lozovetska, V. T. (2015). Profesiina kar’iera osobystosti v suchasnykh umovakh [Professional career of an individual in modern conditions]. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Lukash, O. V. (2001). Polova praktyka z fiziolohii ta ekolohii roslyn (ekskursii, fenolohichni sposterezhennia, polovi ta demonstratsiini i doslidy) [Field practice in plant physiology and ecology (excursions, phenological observations, field and demonstration and experiments)]. Kyiv: Fitosotsiotsentr [in Ukrainian].

Onipko, V. (2015). Praktychna pidhotovka maibutnoho vchytelia pryrodnychykh dystsyplin do realizatsii biotekhnolohichnoho profiliu u vyshchii shkoli [Practical preparation of the future science teacher for the implementation of a biotechnological profile in higher education]. Pedagogical Sciences, 64, 11-16 [in Ukrainian].

Sannikova, O. P., & Kuznetcova, O. V. (2009). Adaptivnost lichnosti [Personal adaptability]. Odessa: Izdatel N. P. Cherkasov [in Russian].

Shapran, Yu. P. (2012). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv biolohii u protsesi provedennia navchalno-polovoi praktyky [Formation of professional competence of future biology teachers in the process of educational field practice]. Humanitarium, 26, 359-363 [in Ukrainian].

Verbitckii, A. A. (1987). Kontceptciia znakovo-kontekstnogo obucheniia v vuze [The concept of sign-context learning at the university]. Questions of psychology, 5, 31-39 [in Russian].

Verbitckii, A. A. (1991). Aktivnoe obuchenie v vysshei shkole: kontekstnyi podkhod [Active learning in higher education: a contextual approach]. Moskva: Vysshaia shkola [in Russian].

Verbitckii, A. A., & Ermakova, O. B. (2009). Shkola kontekstnogo obucheniia kak model realizatcii kompetentnostnogo podkhoda v obshchem obrazovanii [Practical training of a future teacher of natural disciplines before the implementation of a biotechnological profile at your school]. Pedagogy, 2, 12-18 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ