ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ОФІЦЕРІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

  • N. Chernysh

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263592

Ключові слова:

період, етап розвитку, правова освіта, правове виховання, офіцер, військовий заклад вищої освіти

Анотація

У статті проаналізовано погляди вчених на періодизацію розвитку педагогічних явищ та з’ясовано, що коректне її здійснення залежить від адекватного використання відповідних термінів та понять, які для розкриття певної проблеми мають бути чіткими й науково вивіреними. У якості методологічного підґрунтя для виокремлення певних етапів у становленні тих чи інших освітніх феноменів дослідники використовують культурно-антропологічний, цивілізаційний, інституційний та критеріально-комплексний підходи. Водночас вивчення сильних та слабких місць освітньої теорії й практики минулого дає змогу визначити подальший шлях реформування фахової підготовки офіцерів для Збройних Сил України.

Правову освіту визначено важливою складовою підготовки кадрів, до чиїх завдань входить захист суверенітету держави, як цілеспрямований, впорядкований та унормований процес; правова освіта також є результатом засвоєння здобувачами вищої освіти систематизованих правових знань, формування вмінь та навичок адекватної юридично значущої поведінки, прищеплення високої правової культури й правосвідомості.

З урахуванням впливу ідеологічних, політико-правових та геополітичних чинників, на основі дат прийняття нормативних актів, що визначали діяльність ВВНЗ та здійснення ними правової освіти у досліджуваний період, а також змістового та операційного (форми, методи) компонентів педагогічного процесу виділено три основні етапи розвитку правової освіти офіцерів: перший (1943–1975) – формування радянської правової освіти у вищій військовій школі України; другий (1975–1991) – утвердження радянської правової освіти у вітчизняній вищій військовій школі; третій (1991–2015) – розвиток правової освіти у вищій військовій школі України в умовах її реформування та інтеграції у національну систему освіти.

Визначено, що для першого етапу правової освіти характерні відсутність спеціальних дисциплін для набуття курсантами правових компетентностей; здійснення в межах політзанять та пропагандистських заходів; спрямованість на роз’яснення норм, за порушення яких настає юридична відповідальність, а також профілактика правопорушень й підтримання дисципліни; переважання словесних і наочних методів у викладанні. Другий етап ознаменувався активним розвитком педагогічної теорії та практики правової освіти у радянській вищій військовій школі, посиленням правової підготовки майбутніх офіцерів, яка здійснювалася в межах спеціального предмету у традиційних формах – навчальні заняття (лекційні, практичні), самостійна робота; розширенням застосування практичних методів навчання; упорядкуванням та оновленням змісту правової освіти. Третій етап характеризується одночасним формуванням правової основи діяльності з реформуванням ключових структур Збройних Сил України, а також інтеграцією ВВНЗ України у загальнодержавну систему освіти; оновленням змісту правової освіти відповідно до розвитку національного законодавства й міжнародних відносин; використанням інформаційних технологій; зростанням значення дослідницьких методів і самостійної роботи.

Посилання

Barabanshchikov, A. V., & Ivanov, V. N. (1995). Istoriia otechestvennoi i zarubezhnoi pedagogiki [History of domestic and foreign pedagogy]. Golitcyno [in Russian].

Chernysh, N. (2020). Pravova osvita ofitseriv u zakladakh vyshchoi viiskovoi osvity SRSR ta nezalezhnoi Ukrainy: poniatiino-terminolohichnyi aspect [Legal education of officers in institutions of higher military education of the USSR and independent Ukraine: conceptual and terminological aspect]. Professionalism of the Teacher: Theoretical and Methodological Aspects, 13, 217-227 [in Ukrainian].

Chernysh, N. (2021). Normatyvne rehuliuvannia pravovoi osvity u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh SRSR ta nezalezhnoi Ukrainy [Normative regulation of legal education in higher military educational institutions of the USSR and independent Ukraine]. Professional Pedagogics, 1(22), 123-131. Retrieved from https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.123-131 [in Ukrainian].

Hupan, N. (2013). Aktualni problemy metodolohii istoryko-pedahohichnykh doslidzhen [Actual problems of methodology of historical and pedagogical researches]. Ridna shkola [Native school], 4/5, 53-56 [in Ukrainian].

Ishchuk, I. V. (2011). Henezys pravovoho navchannia na ukrainskykh zemliakh: periodyzatsiia rozvytku [Genesis of legal education in the Ukrainian lands: periodization of development]. Law and Society, (1), 51-57 [in Ukrainian].

Kamenev, A. I. (1991). Istoriia podgotovki ofitcerskikh kadrov v SSSR (1917–1984 gg.) [History of officer training in the USSR (1917-1984)]. Novosibirsk: NVVPU [in Russian].

Khrykov, Ye. M. (2016). Analiz stanu periodyzatsii istoryko-pedahohichnykh yavyshch [Analysis of the state of periodization of historical and pedagogical phenomena]. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Pedagogical Sciences, 6(303), 182-196 [in Ukrainian].

Kirdan, O. P. (2018). Periodyzatsiia rozvytku profesiinoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv u zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy. In A. V. Sushchenko (Ed.), Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii ta zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools] (Vol. 61, pp. 74; 78). Zaporizhzhia: KPU [in Ukrainian].

Kozachenko, A. I. (1992). Vysshaia voennaia shkola v sovremennykh usloviiakh: teoriia i praktika (1985–1991 gg.) [Higher military school in modern conditions: theory and practice (1985–1991)]. (PhD diss.). Moskva [in Russian].

Kravchun, N. S. (1973). Razvitie teorii i praktiki vospitaniia sovetskikh voinov [Development of the theory and practice of education of Soviet soldiers].(Doct. diss.). Moskva [in Russian].

Lytnova, T. (2010). Periodyzatsiia istorii rozvytku zmistu zahalnoi serednoi osvity (30-ti rr. XX st.–pochatok XXI st.) [Periodization of the history of the development of a change in global middle education (30th pp. of the XX century – beginning of the XXI century)]. Educational History Review, 2, 68-72 [in Ukrainian].

Mandelshtam, Iu. I. (1956). Sbornik zakonov SSSR i ukazov Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR [Collection of laws of the USSR and decrees of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR]. Moskva [in Russian].

Neshchadym, M. I. (2003). Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka [Viyskov osvita of Ukraine: history, theory, methodology, practice]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].

Ostapenko, L. V. (2019). Pravove vykhovannia uchnivskoi molodi v umovakh rodynno-shkilnoho prostoru v Ukraini (kinets XX–pochatok XXI stolittia) [Legal education of young learners in the minds of the motherland-school expanse in Ukraine (the end of the 20th – the beginning of the 21st century)]. (PhD diss.). Kherson; Ternopil [in Ukrainian].

Robochi navchalni prohramy [Working training programs] (F. 2068, Op. 46060, Spr. 2). HDA Minoborony Ukrainy [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Yu. S. (1998). Yurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia] (Vol. 2). Kyiv: Ukrainska entsyklopediia [in Ukrainian].

Skurikhin, S. M. (2011). Formy pravovoho vykhovannia ofitserskoho skladu Zbroinykh Syl Ukrainy [Forms of legal education of officers of the Armed Forces of Ukraine]. Juridical science, 4/5, 214-224 [in Ukrainian].

Slyvyn, T. S. (2002). Pravovaia podgotovka kursantov VVUZov (Pedagogicheskoe issledovanie na materialakh voennykh universitetov) [Legal training of cadets of higher educational institutions (Pedagogical research on the materials of military universities)]. (PhD diss.) [in Russian].

Sukhomlynska, O. V. (2003). Periodyzatsiia pedahohichnoi dumky v Ukraini: kroky do novoho vymiru. Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem [Periodization of pedagogical thought in Ukraine: steps to a new dimension. Historical and pedagogical process: new approaches to general problems]. Kyiv [in Ukrainian].

Tcepin, M. O. (2005). Razvitie voenno-pedagogicheskoi teorii i praktiki v Sovetskikh Vooruzhennykh silakh [The Development of Military Pedagogical Theory and Practice in the Soviet Armed Forces].(PhD diss.). Moskva [in Russian].

Tychyna, I. V. (2021). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv v Ukraini u 1920–1940 rr. [Organizational and pedagogical principles of training military specialists in Ukraine in 1920-1940.] (PhD diss.). Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka, Zhytomyr [in Ukrainian].

Uchebnye programmy [Learning programs] (F. 2068, Op. 46060, D. 14). GDA Minoboroni Ukraini [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ