ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • N. Vakulenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263516

Ключові слова:

інформація, інформаційна грамотність, інформаційна культура, інформаційна компетентність, інформаційні вміння, інформаційний світогляд, технологічна освіта

Анотація

У статті проведено аналіз та з’ясовано сутність понять, пов’язаних з інформаційною компетентністю майбутніх фахівців у галузі технологічної освіти. З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку суспільства у світовому освітньому просторі відбуваються значні й важливі зміни, пов’язані зі всеохоплюючим процесом глобалізації – в умовах широкої доступності та надлишку інформації людині необхідно вміти орієнтуватися та критично оцінювати її, розрізняти факти та думки, визначати їхню суть та достовірність, для чого потрібна спеціальна підготовка для життя та роботи в інформаційному суспільстві, щоб не загубитися у ньому. Відображенням цієї проблеми визначено появу терміну «інформаційна культура», що розглядається та сприймається як частина загальнолюдської культури, зумовлена реаліями сучасного інформаційного суспільства, куди входять зміст і цінності людської діяльності у світі надлишку інформації, провідну складову якої становить інформаційна компетентність – сукупність чітких способів взаємодії з інформацією.

Відповідно здійснено опис основних складових інформаційної компетентності особистості в контексті сучасного етапу інформатизації освіти та важливості її формування у майбутнього спеціаліста у будь-якій предметній галузі, зокрема – в технологічній освіті. Узагальнено, що інформаційна компетентність – це: інтегральна якість особистості, що характеризує вміння вирішувати проблеми та типові завдання, які виникають у реальних життєвих ситуаціях, з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення професійно значущих цілей; інтегративна якість особистості, що є результатом відображення процесів відбору, засвоєння, переробки, трансформації та генерування інформації в особливий тип предметно-специфічних знань, що дозволяє виробляти, приймати, прогнозувати й реалізовувати оптимальні рішення в різних сферах діяльності.

Посилання

Balakirova, S. Yu., Pavlenko, V. V. (2012). Informatsiina kompetentnist upravlintsia v konteksti «kultury realnoi virtualnosti» [Information competence of the manager in the context of «culture of real virtuality»]. Visnyk of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Philosophy. Psychology. Pedagogics, 1, 7-10 [in Ukrainian].

Balovsiak, N. V. (2006). Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho ekonomista v protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of information competence of the future economist in the process of professional training]. (PhD diss.). Instytut pedahohiky i psykholohii profesiinoi osvity APN Ukrainy [in Ukrainian].

Balovsiak, N. Kh. (2006). Struktura ta zmist informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho spetsialista [The structure and content of information competence of the future specialist]. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Computer-based learning systems, 4(11), 3-6 [in Ukrainian].

Bibik, N. (2013). Perevahy i ryzyky zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v shkilnii osviti [Advantages and risks of introducing a competency-based approach in school education]. Mountain School of Ukrainian Carpaty, 8/9, 26-30 [in Ukrainian].

Bohachyk, M. S. (2012). Rozvytok informatychnoi kompetentnosti starshoklasnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u protsesi navchannia inozemnoi movy [Development of information competence of high school students of secondary schools in the process of learning a foreign language]. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Pedagogical Sciences, 15(2), 93-101 [in Ukrainian].

Boitsova, O. M. (2011). Struktura informatsiinoi kompetentnosti ta yii analiz dlia protsesu profesiinoi pidhotovky [The structure of information competence and its analysis for the training process]. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/

Npdntu_pps/ 2011_9/boytsova.pdf [in Ukrainian].

Vdovina, I. A. (2017). Informacionnaja kul’tura, informacionnaja gramotnost’ i informacionnaja kompetentnost’ v podgotovke uchitelja [Information culture, information literacy and information competence in teacher training]. Vestnik Instituta obrazovanija cheloveka [Bulletin of the Institute of Human Education], 2, 14-25 [in Russian].

Doroshenko, Yu. O., Tykhonova, T. V., & Lunova, H. S. (2011). Tekhnolohichne navchannia informatyky [Technological training of computer science]. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Zhaldak, M. I., Ramskyi, Yu. S., & Rafalska, M. F. (2006). Model systemy sotsialno-profesiinykh kompetentnostei vchytelia informatyky [Model of the system of socio-professional competencies of a computer science teacher]. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Computer-based learning systems, 7(14), 185 [in Ukrainian].

Zhyhir, V. I. (2014). Otsiniuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsia yak faktor yoho formuvannia [Assessment of professional competence of a specialist as a factor in its formation]. Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University. Pedagogiсal sciences, 2, 40-47 [in Ukrainian].

Zelinskyi, S. S. (2016). Formuvannia informatychnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of information competence of future engineers in the process of professional training]. (Extended abstract of PhD diss.). Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, Starobilsk [in Ukrainian].

Kartashova, L. A. (2010). Formuvannia IT-hotovnosti yak novoi yakisnoi kharakterystyky uchytelia suspilno-humanitarnykh dystsyplin [Formation of IT readiness as a new qualitative characteristic of a teacher of social sciences and humanities]. Pedagogical Discourse, 8, 90-96 [in Ukrainian].

Kysla, I. H. (2008). Pidkhody do formuvannia informatsiinoi kompetentnosti vchytelia zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Approaches to the formation of information competence of teachers of secondary schools]. Information Technology in Education, 2, 110-113 [in Ukrainian].

Klimushyn, P. S. (2011). Kvalifikatsiini vymohy informatsiinoi kompetentnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [Qualification requirements for information competence of civil servants]. Theory and practice of public administration, 2(33), 1-6 [in Ukrainian].

Korets, M. S., Vdovchenko, V. V., & Tarara, A. M. (2010). Pedahohichni umovy realizatsii tekhnolohichnoho profilnoho navchannia [Pedagogical conditions of realization of technological profile training]. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Problems of labor and professional training, 6, 90-97 [in Ukrainian].

Kryvonos, O. M. (2014). Formuvannia informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv informatyky v protsesi navchannia prohramuvannia [Formation of information and communication competencies of future teachers of computer science in the process of learning programming]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Marushchak, O. V., Korol, V. P., & Lup’iak, D. M. (2015). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia tekhnolohii [Formation of professional competence of the future teacher of technologies]. Naukovi zapysky. Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity [Proceedings. Problems of methods of physical-mathematical and technological education],1(7), 89-91 [in Ukrainian].

Matokhniuk, L. O. (2018). Strukturno-funktsionalna model informatsiinoi kompetentnosti osobystosti [Structural and functional model of information competence of the individual]. Bulletin of the National Academy of the state Border Guard Service of Ukraine. Psychology, 3. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_3_13 [in Ukrainian].

Myronova, O. I. (2010). Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti studentiv yak umova efektyvnoho zdiisnennia informatsiinoi diialnosti [Formation of information competence of students as a condition for effective implementation of information activities]. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Pedagogical Sciences, 17(204), 165-175 [in Ukrainian].

Morze, N. V., Kuzminska, O. H., & Vember, V. P. (2010). Kompetentnisni zavdannia yak zasib formuvannia informatychnoi kompetentnosti v umovakh neperervnoi osvity [Competence tasks as a means of forming information competence in the conditions of continuing education]. Information Technology in Education, 6, 23-31 [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (2004). Rozvytok kompetentnisnoho pidkhodu: stratehichni oriientyry mizhnarodnoi spilnoty. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Development of the competence approach: strategic orientations of the international community. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy]. Kyiv: K.I.S [in Ukrainian].

Pavliuk, R. O. (2013). Informatsiina kompetentnist ta informatsiina kultura suchasnoho fakhivtsia [Information competence and information culture of a modern specialist]. Retrieved from https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3032/ [in Ukrainian].

Ramskyi, Yu. S. (2013). Metodychna systema formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh vchyteliv matematyky [Methodical system of formation of information culture of future teachers of mathematics]. (Extended abstract of PhD diss.). Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova, Kyiv [in Ukrainian].

Spirin, O. M., Ivanova, S. M., & Yatsyshyn, A. V. (2014). Naukovo-orhanizatsiini zasady proektuvannia merezhi elektronnykh bibliotek ustanov NAPN Ukrainy [Scientific and organizational principles of designing a network of electronic libraries of NAPS of Ukraine]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Tereshchuk, A. (2008). Suchasni tendentsii rozvytku tekhnolohichnoi osvity v Ukraini [Current trends in the development of technological education in Ukraine]. The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Pedagogy, 3, 134-138 [in Ukrainian].

Tykhonova, T. V. (2015). Dydaktychnyi analiz poniat «informatychna kompetentnist» ta «informatsiina kultura» [Didactic analysis of the concepts «information competence» and «information culture»]. Open Educational E-Environment Of Modern University, 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2015_1_11 [in Ukrainian].

American Library Association. (1989). Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. Chicago: American Library Association.

Information Literacy Competency Standards for Higher Education. (2020). Retrieved from https://alair.ala.org/handle/11213/7668.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ