ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • L. Hrytsenko
  • S. Liashenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2020.8.239465

Ключові слова:

трудове навчання, учні закладу загальної середньої освіти, ключові компетентності учнів, холістичне мислення дітей

Анотація

У статті з урахуванням сучасного соціального замовлення для системи освіти щодо виховання особистості, здатної до самореалізації, самовизначення та самоусвідомлення в реаліях сучасного життя охарактеризовано компетентності людини як індикатори, що визначають готовність учня до участі в життєдіяльності суспільства та можливості шкільного трудового навчання в цьому аспекті. Під ключовими компетентностями потрактовано сукупність особистісних якостей, об’єднаних у комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які впливають на широку сферу діяльності (вміння вчитися, загальна культура, громадянськість, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, прагнення до здоров’язбереження влвсного й інших людей, і ін.).

Охарактеризовано значення розвитку холістичного мислення учнів на уроках трудового навчання в середньому загальноосвітньому закладі як уміння бачити кожну проблему цілісно, уявляти її масштаб і значення, пов’язувати між собою значну кількість дрібних деталей та контекстувати знання. Відповідними вміннями учнів визначено: здатність працювати в команді, застосовувати інформаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти; для вчителів – спрямовувати арсенал педагогічних впливів на учнів з метою формування ключових компетентностей.

Виокремлено чинники формування ключових компетентностей учнів на уроках із трудового навчання – увага педагогічної громадськості до проблеми; побудова виваженого змісту предмета; розвиток в учнів пізнавальних інтересів до трудового навчання і технологій.

Посилання

Kobernyk, O., & Sydorenko, V. (2010). Kontseptsiia tekhnolohichnoi osvity uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv Ukrainy (proiekt) [The concept of technological education of students of secondary schools of Ukraine (project)]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity, 6, 3-8 [in Ukrainian].

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. (2004). Kyiv [in Ukrainian].

Madzihon, V. M., Yehorov, H. S., Krasovytskyi, M. Yu., Madzihon, V. M. ta in., & Lokshyna, O. I. (Eds.). (2006). Trudova pidhotovka i profesiina osvita yak instrument formuvannia kompetentnistnykh kharakterystyk starshoklasnykiv u zarubizhnykh krainakh [Labor training and professional education as a tool for the formation of competency characteristics of high school students in foreign countries]. In Starsha shkola zarubizhzhia: orhanizatsiia ta zmist osvity. Kyiv: SPD Bohdanova A. M. [in Ukrainian].

Myronovych, Yu., & Pashko, L. (2006). Formuvannia kliuchovykh zhyttievykh kompetentnostei v aspekti tsinnisnykh oriientatsii studentskoi molodi [Formation of key life competencies in terms of value orientations of student youth]. Visnyk Lviv. un-tu, 21(1), 42-47 [in Ukrainian].

Sydorenko, V. K. (Ed.). (2012). Navchalna prohrama z trudovoho navchannia dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv 5-9 klasiv [Curriculum on labor training for secondary schools of 5-9 grades]. Trudova pidhotovka v suchasnii shkoli, 9, 2-29 [in Ukrainian].

Pometun, O. I., & Ovcharuk, O. V. (Ed.). (2004). Teoriia i praktyka poslidovnoi realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v dosvidi zarubizhnykh krain [Theory and practice of consistent implementation of the competency approach in the experience of foreign countries]. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky. (pp. 16-25). Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Prohrama rozvytku Orhanizatsii Obiednanykh Natsii u ramkakh proektu «Osvitnia polityka ta osvita «rivnyi – rivnomu» [United Nations Development Program within the framework of the Peer-to-Peer Education Policy and Education Project] (2004). Kyiv. M-vo osvity i nauky Ukrainy [in Ukrainian].

Prohrama z trudovoho navchannia [Labor training program] (2012). Retrivered from https://mon.gov.ua› 2-trudove-navchannya-5-9 [in Ukrainian]

Sokhan L. V., Yermakova I. H., & Nansen H. M. (Eds.). (2003). Zhyttieva kompetentnist osobystosti [Life competence of the individual]. Kyiv [in Ukrainian].

Steshenko, V. V. (2013). Nahalni problemy trudovoho navchannia sohodennia ta shliakhy yikh vyrishennia [Urgent problems of labor training today and ways to solve them]. Zb. nauk. prac Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, 3, 112-118. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpbdpu_2013_3_23 [in Ukrainian].

Steshenko, V. V. (2013). Zmist trudovoho navchannia (tekhnolohii) na naukovu osnovu [The content of labor training (technology) on a scientific basis]. Trudova pidhotovka v suchasnii shkoli, 3, 2-4 [in Ukrainian].

Verbytskyi, V. V. (2013). Formuvannia kliuchovykh kompetentnostei uchniv – osnovne zavdannia navchalnoho zakladu [Formation of key competencies of students is the main task of the educational institution]. Teoretychni osnovy kompetentnisno oriientovanoi osvity, 32-37. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/2372/1/Verbytsky.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ