ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE AS A COMPONENT OF PUPILS’ ECOLOGICAL COMPETENCE

Автор(и)

  • T. Yaprynets
  • A. Shukanova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2020.8.239464

Ключові слова:

учні, компетентнісний підхід, природоохоронні знання, екологічна компетентність, сталий (стійкий) розвиток, екологізація географії

Анотація

У статті обґрунтовано важливість усвідомлення взаємозалежності між розвитком суспільства, станом природного середовища та змістом освіти для вирішення екологічних загроз і викликів; доведено, що природоохоронні знання мають загальнокультурну цінність, адже від рівня їхньої сформованості залежить розвиток екологічного світогляду, а, значить, і перспективи виживання людей та визначено, що географія краще за інші наукові галузі підготовлена до розробки основ стратегії збереження життєвого середовища людства. Для реалізації зазначеного напряму важливим виокремлено формування природоохоронних знань учнів як складової екологічної компетентності задля змін у свідомості та поведінці особистості, гармонізації відносин у системі «суспільство-природа». Відповідно до цього, географічні аспекти природоохоронних знань охарактеризовано такими, що полягають, насамперед, у їхній просторовості (хорологічна парадигма) та взаємовідносинах із людським суспільством (парадигма сталого – стійкого, збалансованого – розвитку). Під екологічною компетентністю потрактовано інтегральний розвиток особистості, що об’єднує нормативний, когнітивний, емоційно-мотиваційний і практичний компоненти та забезпечує здатність виокремлювати, розуміти, оцінювати сучасні процеси, спрямовані на забезпечення екологічної рівноваги і раціонального природокористування. Найбільш сприятливим періодом для формування такої компетентності визначено середній шкільний вік. Аналіз науково-методичної літератури з проблематики дозволив виокремити три компоненти екологічної компетентності: особистісний, когнітивний, діяльнісний, а науковими підходами для розробки її теоретичних положень визначити – науковий, системний, ціннісний, нормативний, особистісно-діяльнісний. Доведено, що природоохоронна компетентність як складник екологічної компетентності за своєю сутністю є інтегративною; її ядро формується в шкільних предметах освітньої галузі «Природознавство» і як основа екологічної культури пронизує зміст інших шкільних предметів.

Посилання

Halymov, R. F. (2012). Formirovanie prirodoohrannoj kompetencii u uchashhihsja srednego zvena sel'skoj shkoly v edinstve uchebnoj i vneuchebnoj dejatel'nosti [Formation of environmental competence among middle-level students of a rural school in the unity of educational and extracurricular activities]. (Ext. abstract of PhD diss.). FGAOU VPO «Kazanskij (Privolzhskij) federal'nyj universitet», Kazan' [in Russian].

Lerner, I. Ja. (1983). Teoreticheskie osnovy soderzhanija obshhego srednego obrazovanija [Theoretical foundations of the content of general secondary education]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Pro deiaki pytannia derzhavnykh standartiv povnoi zahalnoi serednoi osvity [About the actions of the state standards of the whole foreign middle education: Resolution of the Cabinet of Ministries]. № 898. (2020). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity: Postanova Kabinetu ministriv [About the consolidation of the sovereign standard of basic and general foreign middle education: Resolution of the Cabinet of Ministries]. № 1392. (2011). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Prutsakova, O. L. (2009). Do problemy formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti shkoliariv [Prior to the problem of the formulation of the ecological competence of schoolchildren]. Visnyk Cherkaskoho universytetu, 162, 132-138 [in Ukrainian].

Pustovit, N. A. (2008). Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti shkoliariv [Formation of ecological competence of schoolchildren]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Sharko, V. D. (2011). Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u protsesi formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti uchniv na urokakh fizyky [The use of information technology in the process of forming the ecological competence of students in physics lessons]. Information Technologies in Education, 10, 41-49 [in Ukrainian].

Shmaliei, S. V. (2005). Systema ekolohichnoi osvity v zahalnoosvitnii shkoli v protsesi vyvchennia predmetiv pryrodnycho-naukovoho tsyklu [The system of environmental education in secondary school in the process of studying the subjects of the natural science cycle]. (Ext. abstract of PhD diss.), Kyiv [in Ukrainian].

Sirotenko, A. I. (1995). Problemy shkol'nogo geograficheskogo obrazovanija v Ukraine: (didaktiko-metodicheskij aspekt) [Problems of school geographic education in Ukraine: (didactic and methodological aspect)]. (Ext. abstract of PhD diss.). Minsk [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ