НАУКОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • O. Rutkovska
  • A. Tsyna

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2020.8.239455

Ключові слова:

учні, трудове навчання, методика, організація, позаурочна робота, структурні компоненти

Анотація

У статті розглянуто організацію позаурочної роботи учнів із трудового навчання з метою обґрунтування її структурних компонентів, із яких складається цілісна система організації роботи цього виду. Аналізовано основні структурні компоненти методики організації позаурочної роботи з трудового навчання: мета, завдання, функції, зміст, форми, методи і засоби реалізації. Доведено, що мета позаурочної діяльності з трудового навчання є вихідним компонентом методики її організації, яким визначається, які знання, уміння і навички, особистісні якості (риси характеру), розумові, чуттєві й рухові якості необхідно формувати в учнів; загальні і специфічні завдання, які є засобами досягнення мети. Змістову складову позаурочної роботи учнів із трудового навчання визначено за Типовою освітньою програмою, навчальним планом школи та навчальними програмами трудового навчання, предметних і міжпредметних гуртків, факультативів, трудових та творчих об’єднань школярів. Організаційні особливості структури позаурочної роботи з трудового навчання зумовлено кількістю школярів (масові, групові, індивідуальні форми), охоплених нею, та часом її проведення (регулярні та періодичні заняття). До методів організації позаурочної роботи з трудового навчання віднесено методи виховання, стимулювання пізнавальної активності та самостійності учнів. Засобами організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання визначено: дидактичні (плакати, технологічна документація, презентації, зразки, моделі, макети об’єктів і процесів, які підлягають вивченню), технічні, засоби матеріально-технічного забезпечення праці (тренажери, засоби ІКТ, мультимедіа, телебачення); засоби матеріально-технічного забезпечення праці учнів (інструменти, пристосування, прилади, технологічне та допоміжне обладнання, матеріали для виконання лабораторних та практичних робіт у позаурочний час).

Посилання

Androshchuk, I. P. (2019). Teoretychni i metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia ta tekhnolohii do orhanizatsii pozaurochnoi khudozhno-tekhnichnoi diialnosti uchniv [Theoretical and methodological principles of professional training of future teachers of labor education and technology for the organization of extracurricular artistic and technical activities of students]. (PhD diss.). Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, Vinnytsia [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: 250000 [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language: 250000]. (5th ed, vol. VIII). Kyiv ; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Diatlenko, S. M., Leshchuk, V. M., &. Medvid, O. Yu. (2017). Trudove navchannia. 5-9 klasy: Praktychnyi posibnyk vchyteliv [Work training. Grades 5-9: A Practical Guide for Teachers]. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Moiseiuk, N. Ye. (2007). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Sammyt-Knyha [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia typovoi osvitnoi prohramy dlia 5-9 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity: Nakaz MON [On approval of a standard educational program for 5-9 grades of general secondary education: Order of the Ministry of Education and Science]. № 235. (2021). Retrieved from http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/80696/ [in Ukrainian].

Semenova, A. V. (2006). Slovnyk-dovidnyk z profesiinoi pedahohiky [Dictionary-reference book on professional pedagogy]. Odesa: Palmira [in Ukrainian].

Verbytskyi, V. V. (2018). Pozaurochna ta pozaklasna osvitnia (neformalna) diialnist v umovakh rozvytku stratehii vykhovannia v Ukraini [Extracurricular and extracurricular educational (informal) activities in the development of education strategy in Ukraine]. Retrieved from https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/PPOD.pdf [in Ukrainian].

Yaremenko,V. V., & Slipushko, O. M. (2001). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language] (Vol. 2). Kyiv: Akonit [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ