ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • T. Myronenko
  • P. Kuzmenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2020.8.239453

Ключові слова:

професійна освіта, фахівці професійного навчання, професійно-педагогічна компетентність, навчальна мотивація, інформаційно-телекомунікаційні технології, матеріально-технічна база закладу вищої освіти

Анотація

Статтю присвячено проблемам підготовки фахівців професійної освіти та чинникам, які впливають на діяльність здобувачів і викладачів вищих навчальних закладів; проаналізовано роботи відомих учених, які займаються проблематикою підготовки майбутніх фахівців професійного навчання (майстрів профтехосвіти, вчителів технологій) у закладах вищої освіти (ЗВО), формуванням особистості вчителя (викладача) у процесі професійної підготовки.

Розглянуто зміст і форми навчальної мотивації, яка має специфічні складники; обґрунтовано твердження стосовно причин більш якісних результатів отриманих знань, коли здобувачі свідомо прагнуть здобути професію, набути компетентність, одержати задоволення від процесу пізнання, мати в майбутньому матеріальний достаток. Акцентовано увагу на формуванні належного рівня професійно-педагогічної компетентності, у тому числі – основ педагогічної майстерності майбутніх фахівців професійного навчання

Одним із головних чинників, що впливає на діяльність як здобувачів вищої освіти, так і викладачів визначено відповідну наукову та матеріально-технічну базу закладу вищої освіти, яка дозволяє підвищити рівень якості освіти шляхом застосування в освітньому процесі різноманітних сучасних технологій, мультимедійної техніки та технічних засобів.

Доведено, що сучасна підготовка фахівців професійного навчання базується на формуванні необхідної сукупності компетентностей – знань, умінь і способів їх використання, якостей особистості й педагогічних цінностей для розв’язання професійно-педагогічних завдань шляхом оволодіння новими технологіями, методиками й видами професійної діяльності. З’ясовано, що діяльність сучасного фахівця професійного навчання як педагога, організатора постійно розширюється, тому шляхами вдосконалення цієї діяльності визначено: професійну спрямованість освітнього процесу та відповідність вимог до фахівців соціальному замовленню; створення атмосфери партнерства, спільної продуктивної діяльності викладачів і здобувачів вищої освіти; осучаснення і вдосконалення технологій і методів професійно-особистісного розвитку педагогів професійної освіти у процесі фахової підготовки.

Посилання

Akimova, O. V. (2007). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia tvorchoho myslennia maibutnoho vchytelia v umovakh universytetskoi osvity [Theoretical and methodical bases of formation of creative thinking of the future teacher in the conditions of university education]. Vinnytsia: Vinnytska miska drukarnia [in Ukrainian].

Bibyk, N. M. (2008). Profilne navchannia [Profile training]. In V. H. Kremen (Ed.), Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education] (pp. 743-745). Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Hurevych, R. S., & Kademiia, M. Yu. (2005). Informatsiino-telekomunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi ta naukovykh doslidzhenniakh: Navch. posib [Information and telecommunication technologies in the educational process and research: Textbook.]. Vinnytsia:Planer [in Ukrainian].

Ivanova, V. V. (2011). Kreatyvnyi pidkhid do navchannia yak zasib formuvannia kreatyvnoi osobystosti maibutnoho vchytelia [Creative approach to learning as a means of forming the creative personality of the future teacher]. In Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina» [Collection of scientific works of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University «Ukraine»] (Vol. 4, pp. 46-50). Khmelnytskyi: Vyd-vo KhIST [in Ukrainian].

Petruk, V. A. (2011). Formuvannia bazovoho rivnia profesiinoi kompetentnosti u maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei zasobamy interaktyvnykh [Formation of the basic level of professional competence in future specialists of technical specialties by means of interactive technologies]. Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian].

Piekhota, O. M., Budak, V. D., Starieva, A. M., & Ziaziun, I. A. (Ed.). (2003). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vprovadzhennia pedahohichnykh tekhnolohii: Navch. posib [Preparation of the future teacher for introduction of pedagogical technologies: Textbook.]. Kyiv: A. S. K. [in Ukrainian].

Vasianovych, H. (2013). Metodolohichni konteksty pedahohichnoi nauky na suchasnomu etapi yii rozvytku [Methodological contexts of pedagogical science at the present stage of its development]. Pedagogy and psychology of vocational education, 3, 9-30 [in Ukrainian].

Vasianovych, H. P. (2013). Pedahoh i yoho rol u navchalno-vykhovnomu protsesi [The teacher and his role in the educational process]. Ofitser Ukrainy, 8, 9-11 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ