СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Автор(и)

  • M. Bliznyuk
  • O. Debre

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2020.8.239452

Ключові слова:

технологічна освіта, цілі сталого розвитку, проєктування, технологічна компетентність, технологічна грамотність

Анотація

У статті проаналізовано стан інтеграції технологічної освіти в економічно розвинутих зарубіжних країнах у відповідності до вимог сьогодення. Розглянуто передові світові тенденції у контексті забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної технологічної освіти для всіх як однієї з провідних цілей cталого розвитку, затверджених Організацією Об’єднаних Націй. Охарактеризовано структуру технологічної освіти у Німеччині й Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії; особливості інтеграції технологічної освіти у Франції. Обґрунтовано важливість технологічної грамотності і технологічної компетентності для розвитку сучасної освіти загалом.

З’ясовано: досвід таких економічно розвинених країн, як Німеччина, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Франція та ін. свідчить, що фахова підготовка до праці в різних галузях здійснюється сьогодні за допомогою навчальних дисциплін технологічної освіти, що зміст цих предметів є синтезом нових знань про природу, технології та діяльність людини у всіх сферах життя; терміни технологічної освіти розглядаються світовим науково-педагогічним співтовариством як синоніми однієї універсальної мети трудового навчання – формування в учнів технологічної грамотності шляхом розвитку: знань та розуміння технологій; здібностей у галузі техніки; розуміння та осмислення зв’язків між технологіями та суспільством. Головною метою початкової технологічної освіти учнів у цих країнах визначено формування технологічної грамотності та технологічної компетентності.

Характерною тенденцією досліджених країн виокремлено те, що раніше існуюче в школі трудове навчання учнів, засноване лише на вивченні матеріалів, інструментів та технологічних процесів обробки матеріалів, вважають недостатнім і застарілим. Отже, навчальний процес в економічно розвинених країнах має на увазі перодовсім учнів, які вивчають зміни, що відбуваються в технологіях, а знання в цій галузі мають бути гнучкими та забезпечувати широку сферу застосування; особливий акцент у навчальних програмах зроблено на практичній діяльності, яка містить методи: робота із засобами праці; дослідження дизайн-продукту; екскурсії та спостереження; розробка проєкту; практичне оцінювання; історія розвитку технологій.

Посилання

Bieloshytskyi, O. O., & Samokhin, M. K. (2012). Analiz rozvytku osvitnoi haluzi «Tekhnolohii» [Analysis of the development of the educational field «Technology»]. Visnyk of Chernihiv State Technological University. 2(58), 10-22 [in Ukrainian].

Gesamtschule. Aus Wikipedia Die freie Enzyklopädie. (2020). Retrieved from https://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtschule#Statistik_2016/17.

Khotuntcev, Iu. L., & Nasipov, A. Zh. (2010). Tekhnologicheskoe obrazovanie shkolnikov v Velikobritanii, Frantcii, SShA, Avstralii, Shvetcii i Niderlandakh [Technology education for schoolchildren in the UK, France, USA, Australia, Sweden and the Netherlands]. Nauka i shkola. 2010, 2, 67-71 [in Russian].

Kobernyk, O. M. (2010). Tekhnolohichna osvita uchniv v Ukraini u XXI stolitti [Technological education of students in Ukraine in the XXI century]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Pedagogica/66067.doc.htm [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O., & Krystopchuk, T. Ye. (2012). Osvitni systemy krain Yevropeiskoho Soiuzu: zahalna kharakterystyka [Educational systems of the European Union: general characteristics]. Rivne: Ovid [in Ukrainian].

Tsili staloho rozvytku v Ukraini. Pro Hlobalni tsili [Sustainable development goals in Ukraine. About Global Goals]. (2021). Ofitsiinyi sait Predstavnytstva OON v Ukraini [Official site of the UN Office in Ukraine]. Retrieved from http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili [in Ukrainian].

Zghurovskyi, M. Z. (2003). Suspilstvo znan ta informatsii – tendentsii, vyklyky, perspektyvy [Knowledge and information society – trends, challenges, prospects]. Dzerkalo tyzhnia, 19. Retrieved from https://zn.ua/ukr/article/print/business/suspilstvo_znan_ta_ informatsiyi__tendentsiyi,_vikliki,_perspektivi.html [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ