ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗП(ПТ)О ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ

Автор(и)

  • I. Savenko
  • S. Chornus

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2019.6.205783

Ключові слова:

проектно-технологічна культура, процес підготовки майбутніх викладачів закладів професійної освіти, методика формування проектно-технологічної культури, етапи формування структурних складників проектно-технологічної культури викладача

Анотація

У статті розкрито аспекти методики формування проектно-технологічної культури майбутніх викладачів закладів професійної та професійно-технічної освіти, комплекс цілеспрямованих дидактичних методів, прийомів, способів, засобів і форм навчання, принципів і правил їх творчого застосування. Оскільки поетапний розвиток особистості сприяє підвищенню рівня проектно-технологічної культури студентів у процесі опанування навчальних дисциплін дизайнерського спрямування та розроблена методика відображає авторське розуміння безперервності процесу формування проектно-технологічної культури, деталізується системою педагогічних дій, реалізованих у три етапи (підготовчий, професійного становлення, творчої самореалізації у проектній діяльності) та сприяє розвиткові художньо-естетичних якостей, асоціативно-образного мислення, теоретичних знань, практичних умінь створювати гармонійні творчі проекти в певній галузі, перспективні технологічні розробки, прогнозувати тенденції розвитку галузі та враховувати сучасні досягнення й перспективні напрями проектно-дизайнерської діяльності. Залучення студентів до виконання творчих завдань з низки навчальних дисциплін дизайнерського спрямування сприяє формуванню проектно-технологічної культури майбутніх викладачів закладів професійної та професійно-технічної освіти. Цілісне поетапне формування проектно-технологічної культури забезпечують взаємопов’язані творчі завдання з навчальних дисциплін, зокрема, «Малюнок і основи композиції», «Основи дизайну», «Дизайн-практикум» та нової навчальної дисципліни, що проектується в межах нашого дослідження – «Основи проектно-технологічної діяльності в галузі».

Методика формування проектно-технологічної культури майбутніх викладачів містить концептуальний, змістовий та процесуальний структурні складники. Означені складники формувальної методики відрізняються змістовим наповненням взаємопов’язаних етапів розвитку проектно-технологічної культури, що зумовлюється специфікою проектно-виробничої професійної діяльності в певній галузі та педагогічною майстерністю майбутніх викладачів. При реалізації кожного етапу відбувається поступове формування всіх (ціннісно-мотиваційного, когнітивного, процесуально-діяльнісного, ергономічного та дослідницько-рефлексивного) складників проектно-технологічної культури майбутніх викладачів.

Посилання

Machacha, T. S., & Sydorenko, V. K. (2009). Proektno-tekhnolohichna kultura yak sotsiokulturna ta pedahohichna problema [Project-technological culture as a socio-cultural and pedagogical problem]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity [Labor training in educational institutions], 9, 30-34 [in Ukrainian].

Maksymova, A. (2019). Pedahohichna tekhnolohiia poetapnoho rozvytku proektnoi kultury maibutnikh dyzaineriv-hrafikiv u profesiinii pidhotovtsi [Pedagogical technology of gradual development of project culture of future graphic designers in professional training]. Mystetska osvita: zmist, tekhnolohii, menedzhment [Art education: content, technology, management], 14, 189-200 [in Ukrainian].

Moshtuk, V. (2011). Proektno-tekhnolohichna diialnist yak osnova proektno-tekhnolohichnoi kultury maibutnoho vchytelia tekhnolohii i kreslennia [Project and technological activity as a basis of project and technological culture of the future teacher of technologies and drawings]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly [Psychological and pedagogical problems of rural school], 38, 25-32 [in Ukrainian].

Nahorna, N. O. (2019). Zmistova kharakterystyka poniattia «proektno-tekhnolohichna kompetentnist» maibutnikh vchyteliv tekhnolohii. Naukovi zapysky [Semantic characteristics of the concept "Design and technological competency" of the future teachers of technology]. Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka [Scientific notes of the Central Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko], 177(2), 20-24 [in Ukrainian].

Orlov, V. F. (2003). Profesiine stanovlennia maibutnikh vchyteliv mystetskykh dystsyplin: teoriia i tekhnolohiia [Professional development of future teachers of art disciplines: theory and technology]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Tereshchuk, A. I., & Kobernyk, O. M. (2006). Metodyka proektnoho navchannia na urokakh tekhnichnoi tvorchosti v 5 klasi [Methods of project teaching in the lessons of technical creativity in the 5th grade]. Uman: UDPU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ