ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВИХ ПРАКТИК ТА СТАЖУВАНЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • O. Polonskyi
  • L. Kravchenko
  • P. Khomenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2019.6.205700

Ключові слова:

професійна підготовка, майбутні офіцери, загальнопедагогічна культура, дослідницька компетентність, система військових практик і стажувань

Анотація

У статті на основі розуміння соціальної необхідності покращення професійної підготовки майбутніх офіцерів тактичного рівня Національної гвардії України, особливо в умовах сучасного військово-політичного стану держави, провідним завданням сучасної військової освіти визначено побудову системи підготовки фахівців з урахуванням гострої соціальної потреби в офіцерах з високим рівнем компетентностей, загальної та військово-професійної культури, інтелектуального розвитку, що реалізується у процесі науково-дослідної діяльності.

Метою статті обрано дослідження на основі аналізу освітньо-професійних програм підготовки майбутніх офіцерів можливостей реалізації дослідницького потенціалу системи військових практик і стажувань курсантів різних років навчання.

З’ясовано, що підсилення дослідницького потенціалу практик та стажувань офіцерів Національної гвардії України потребує відповідальної підготовки керівників (педагога, офіцера курсової ланки), завдання якого під час планування і керівництва практикою полягає у створенні атмосфери співробітництва, особистісно зорієнтованого виховання, стимулювання пошукової діяльності курсантів. Водночас чітко структурована система навчальних практик і військових стажувань у роботі з особовим складом має значний дослідницький потенціал щодо самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації особистості курсантів як майбутніх офіцерів, командирів, педагогів і вихователів.

Проведено висновок, що процес підготовки нової генерації офіцерського корпусу як фахівців, здатних чітко діяти в кризових ситуаціях, ефектиіно виконувати посадові обов’язки, керувати підлеглим особовим складом має відбуватися в поєднанні теоретичної і практичної підготовки, кінцевий результат якої зорієнтовується на вміння застосовувати набуті знання, навички діяти в нестандартних ситуаціях.

Посилання

Halimov, A. V. (2011). Rol praktychnoi pidhotovky u formuvanni profesiinoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv [The role of practical training in shaping the professional competence of border guards]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine], 5. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_ 2011_5_5 [in Ukrainian].

Kontseptsiia viiskovoi osvity v Ukraini [Concept of military education in Ukraine]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%d0%bf [in Ukrainian].

Lisnichenko, Yu. (2013). Teoretychni osnovy pidhotovky maibutnikh ofitseriv do profesiinoi diialnosti u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin [Theoretical bases of preparation of future officers for professional activity in the process of study of professional disciplines]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University], 29, 90-94. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_28 [in Ukrainian].

Neshchadym, M. I. (2003). Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka [Military education of Ukraine: history, theory, methodology, practice]: monohrafiia. Kyiv: VPTs “Kyivskyi universytet” [in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama «Tekhnichne obsluhovuvannia ta remont avtobronetankovoi tekhniky» pidhotovky kursantiv pershoho (bakalavrskoho rivnia vyshchoi osvity spetsialnosti 255 “Ozbroiennia ta viiskova tekhnika”) [Educational and professional program "Maintenance and repair of auto-armored vehicles" training cadets first (bachelor’s degree of higher education specialty 255 "Weapons and military equipment")]. (2016). Kharkiv: Natsionalna akademiia Natsionalnoi hvardii Ukrainy [in Ukrainian].

Prohrama viiskovoho stazhuvannia dlia kursantiv 4-ho roku navchannia fakultetu lohistyky, napriam (spetsialnist): 274 “Avtomobilnyi transport”, spetsializatsiia: “Avtomobilna tekhnika viisk” [Military internship program for cadets of the 4th year of the Faculty of Logistics, direction (specialty): 274 "Automobile transport", specialization: "Automobile equipment of troops"]. (2018). Kharkiv: Natsionalna akademiia Natsionalnoi hvardii Ukrainy [in Ukrainian].

Prohrama viiskovoi praktyky dlia kursantiv 2-ho roku navchannia fakultetu lohistyky, napriam (spetsialnist): 274 “Avtomobilnyi transport”, spetsializatsiia: “Avtomobilna tekhnika viisk” [Program of military practice for cadets of the 2nd year of study of the Faculty of Logistics, direction (specialty): 274 "Road Transport", specialization: "Automotive Troops"]. (2018). Kharkiv: Natsionalna akademiia Natsionalnoi hvardii Ukrainy [in Ukrainian].

Prohrama vyrobnychoi praktyky dlia kursantiv 3-ho roku navchannia fakultetu lohistyky, napriam (spetsialnist): 274 “Avtomobilnyi transport”, spetsializatsiia: “Avtomobilna tekhnika viisk” [Production Practice Program for cadets of the 3rd year of the Faculty of Logistics, direction (specialty): 274 "Road Transport", specialization: "Automotive Troops"]. (2018). Kharkiv: Natsionalna akademiia Natsionalnoi hvardii Ukrainy [in Ukrainian].

Statut Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Charter of the National Academy of the National Guard of Ukraine]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 30 chervnia 2014 roku. Retrieved from http://nangu.edu.ua/?page_id=53373 [in Ukrainian].

Trobiuk, N. Yu., & Ihnatiuk. O. A. (2017). Naukovo-doslidnytska robota yak zasib formuvannia liderskykh yakostei kursantiv Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Research as a means of forming the leadership qualities of cadets of the National Guard of Ukraine]. In O. H. Romanovskyi (Ed.), Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity [Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite]: zb. nauk. pr. (Is. 46 (50), pp. 38-44). Kharkiv: NTU "KhPI" [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ